Tahsin ÖTGÜÇ

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMAK

Tahsin ÖTGÜÇ

İnsanoğlunu dünya sahnesine kendisine itaat etmek üzere getiren Allah, onu maddi ve manevi nimetlerle donatmıştır. Bu nimetlerden helal yolu takip ederek istifade etmesini istemiştir. İnsanın maddi ve manevi yapısını bozacak, toplumun huzurunu bozacak her türlü zararlı alışkanlıkları yasak kılmıştır. Bununla beraber insanların sağlığını tehlikeye sokacak her nevi alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin kullanımını haram kılmıştır.

 

Bu hususta Allah Kur’an-ı kerimde şöyle buyurmuştur.”Ey iman edenler! İçki,

Kumar, mabut için dikili taşlar ve fal okları şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz”. Maide,90.

Fiziki ve ruhi yönden sağlığımıza zarar veren ve hiç bir şekilde bizlere yararı olmayan kumar ve alkolü içkilerden, buna bağlı her türlü uyuşturucu maddelerden kendimizi ve aile bireylerimizi korumalıyız. Allah’ın fert ve toplum için yasak kıldığı her şeyde pek çok hikmetler vardır. Alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, evlilik dışı ilişkilerde insanlar için zarar olduğu tıbben ispatlanmıştır. Bunun yanı sigara içilmesi direk olarak haram olmasa da sigaranın akciğer ve gırtlak kanserine yol açtığı bilimsel olarak ortaya konmuştur. İnsan vücuduna hiçbir faydası olmayan, bilakis sağlığı tehdit eden sigaraya verilen para israftır. İsraf ise haramdır. Zira Allah” yiyin, için, fakat israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez”, buyurmaktadır”, A’raf, 31. Bundan dolayı bu zararlı alışkanlıklara son vermeye çalışırken, çocuklarımızı da zararlı ortamlardan korumamı kaçınılmazdır.. Günümüzde alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanan gençlerimizin yaş oranı 12 ile 15 yaşlar seviyesine indiği gözlenmektedir. Bu tablo geleceğimiz için son derece tehlikelidir.

           

 Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fiziken ve ruhen sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun için anne babalar olarak çocuklarımızı zararlı akımlardan koruma noktasında dikkatli olmalıyız. Önce kendimiz birey olarak zararın ve zararlının ne olduğunu idrak etmeli ve gereğini yapmalı, daha sonra da çocuklarımıza örnek olmalıyız. Peygamberimiz (sav) efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. İçkiden kaçının zira o, kötülüklerin anasıdır.”Kullanıldığı zaman dengeyi bozan, kişiyi ne yaptığını bilmez hale getiren içki ve diğerleri, insan üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana getirebilir. Birçok kazaların, lüzumsuz tartışmaların, birilerine zarar vermenin özellikle aile içi şiddetin tabanında bunların var olduğu açıktır.

İçki, kumar ve uyuşturucu maddelerin dışında birey ve toplumu rahatsız eden bir takım alışkanlıklar vardır ki, bunlardan kendimiz ve çocuklarımızı muhafaza etmemiz önem arz etmektedir. Yalancılık, hırsızlık, hasetcilik, zina, Tecessüs ve gıybet gibi Allah’ın haram kıldığı olumsuz davranışlar, toplumdaki bireylerin birbirlerine olan güven duygusunu ortadan kaldırır. Peygamber efendimiz “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği insandır” buyurmuşlardır. Riyazüssalihin.

 

            Söylem ve eylemlerimiz sağlıklı, kendimiz ve toplum için yararlı olmalıdır. Kendimiz ve çocuklarımızın geleceğini güvenle bakabileceği bir ortamın meydana gelmesi için gayret göstermek, her bireyin görevi olmalıdır.. Bunun için fiziki ve ruhi yapımıza zarar veren her alkollü içkilerden, uyuşturuculardan, kumardan, yararı olmayan söylem ve davranışlardan kendimizi koruduğumuz gibi aile bireylerimizi de muhafaza etmemiz o denli ödemlidir.. Allah’ın verdiği maddi ve manevi nimet ve imkânları birey ve toplum yararına kullanmak, toplumun huzur ve mutluluğuna vesile olacaktır. Her insanın arzu ve isteği de geleceğine güvenle bakabileceği bir ortamda olabilmektir. Bunu sağlayacak olan peygamberimizin model hayatında buluşabilmektir. Zor gibi görünmesin. Bunun için samimi olmak yeterlidir.

                                                                                                                                           

                                                                                                Tahsin ÖTGÜÇ-Emekli müftü

Yazarın Diğer Yazıları