Tahsin ÖTGÜÇ

YAZ KURAN KUR'AN KURSLARI

Tahsin ÖTGÜÇ

 

 

İnsan vücudunun maddi gıdaya ihtiyacı olduğu gibi manevi gıdaya da ihtiyacı vardır. Maddi gıda, yeme ve içme ile alınan besinlerdir. Manevi gıda ise, İman ve ameldir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz “Dikkat edin, insan vücudunda bir et parçası vardır. Bu et parçası, sıhhatli ise vücudun tamamı sıhhatlidir. Eğer bu et parçası, sağlıklı değilse vücudun tamamı sağlıklı değildir. İşte bu et parçası, ruhtur, kalptir buyurmuştur. İnsan fiziken ne kadar sağlıklı olursa olsun, bu bağlamda yeme ve içmesine ne kadar dikkat ederse etsin, manevi gıdalardan yoksun olursa ruhen sağlıklı olamaz. Böyle olunca da arzu edilen sağlıklı bir vücuda sahip olduğu söylenemez. Bundan dolayı vücudun ihtiyacı olan maddi ve manevi gıdaların zamanında alınması, gerekmektedir.

            İman ve amel insan için manevi gıdadır. Gerçek iman ve amellere sahip olmak için din eğitimine ihtiyaç vardır. Yaz döneminde köy ve kentlerde cami ve kuran kurslarında 2 aylık da olsa açılan kurslara çocuklarımızı göndermemiz büyük önem arz etmektedir. Bu kurslarda öğrencilere din bilgisi, siyer ve ahlak bilgisinin yanı sıra kuran dersleri de verilmektedir. Kurslara katılan her öğrenci 2 aylık sürede iman ve amelin ne olduğunu, Allah ve peygamber sevgisini, hal bilgisi ve namaz surelerini öğrenme imkânı bulur. Ebetteki bu bir başlangıçtır. Kişi okuyup öğrendikçe kendisi için gerekli olan bilgiyi elde etmek için çalışma ve araştırma azminde olacaktır. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz” İlim talebinde bulunmak, erkek ve kadın Müslüman üzerine farzdır” buyurmuştur. Riyazüssalihin. Kadın ve erkek her Müslümanın kuranı kerimi hatasız bir şekilde okumasını öğrenmesi farzdır. Aynı zamanda her Müslümanın usulüne uygun bir şeklide kulluk görevlerini ifa edecek kadar din bilgisine sahip olması da farzdır. 32 farz, helal ve haramlar konusu bu cümledendir.

            Peygamberimiz (SAV) Efendimiz “ Namaz kılınan, kuranı kerim okunan evlerde hayır çok, şer azdır. Namaz kılınmayan, kuran okunmayan evlerde şer çok, hayır azdır” buyurmuştur. Riyazüssalihin. Evlerimizin sadece istirahat edilen yer değil, aynı zamanda bir zikir mahalli olduğunu bilmek o denli önemlidir. Aile bireylerinin huzur ve mutluluğu buna bağlıdır. Karşılıklı saygı ve sevginin oluşması, merhametli ve anlayışlı olabilmek için evlerimizde manevi havanın yer etmesi gerekmektedir. Yüce Allah kuranında “Dikkat edin ki, kalpler Allah’ın zikriyle huzur bulur” buyurmuştur. Rad,28.  Allah’ın isminin anıldığı yerlere şeytanlar giremez. Şeytanın olmadığı yerde huzur ve mutluluk vardır. Evlerimizdeki zikir ve tesbihat, kalplerimizin huzura ermesine, mutmain olmasına vesile olmaktadır. Bu durum, zahiren de görünebilir. Zikir, Allah’ı anmaktır. Her işin başında besmele okumak, Allah’ı anmak, onun adıyla işe başlamaktır. Elbette ki, en büyük zikir, kuranı okumaktır. Sürekli Kur’an okuyanlar, hatim yapanlar en büyük zikri yapmış olurlar..

            Gerekli olan din bilgisinin kazanılmasına, hatasız bir şekilde kuranın okunmasına vesile olan kuran kurslarının toplum nezdinde önemli bir yeri vardır. Bu kurslar sayesinde pek çok Müslüman kuran okumasını, beş vakit namaz kılma öğretisini ve hal bilgisini elde etmiştir. Kuran ve din eğitimini zamanında alamayanlar kendilerinde bir eziklik hissedebilirler. Manevi yönden yaşantılarında bir boşluk oluşabilir. Bu tip olumsuzluğa düşmemek için kuranı kerimi usulüne uygun şekilde okuma becerisini kazanmak,  o denli önemlidir. Allaha olan kulluk görevlerimizi hatasız bir şekilde ifa edecek kadar dini bilgileri öğrenmek önem arz etmektedir. Öğrendiklerimizi de yaşantılarımızla buluşturmamız gerekmektedir. Dinimiz İslam, hayat dinidir. Müslümanlar tarafından yaşansın diye Mevla tarafında gönderilmiştir.

                                                                                     

 

Yazarın Diğer Yazıları