Tahsin ÖTGÜÇ

RECEB AYI VE REGAİB KANDİLİ

Tahsin ÖTGÜÇ

Yüce Allah’a sonsuz Hamdi senalar olsun ki, bizleri sıhhat ve selamet içinde mübarek üç aylara kavuşturdu. İçinde bulunduğumuz ay, şehrullah (Allah’ın ayı) Recep ayıdır. Regaip ve miraç kandili gibi iki önemli geceyi bünyesinde barındıran değerli bir ay. Peygamberimiz (sav) efendimizin” Recep ayı, Allah’ın, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır.,” buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah’ın rahmet ve mağfiretinin coştuğu, duaların, tövbe-i istiğfarların behemehâl kabul edildiği,  bir zaman diliminin içindeyiz. Bu manevi nimetten gereği gibi istifade etme adına vaktimizi iyi değerlendirmeliyiz. Yapılan her hayırlı işin karşılığında bir den yedi yüze kadar sevap, mükâfat alabiliriz. Günah ve hatalardan arınabilir, kalben mutmain olabiliriz.

Peygamberimiz (sav) efendimiz “ Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geriye dönmez. Behemehâl kabul edilir.( Bu geceler şunlardır) Recep ayının ilk Cuma gecesi (regaib kandil) , Şaban aynın on beşinci gecesi (beraat kandili) Cuma geceleri, kurban ve Ramazan bayramı geceleri” buyurmuştur. Riyazüssalihin. Sözünü ettiğimiz bu gecelerde Allaha dönen yüzler ve ona kalkan eller geriye boş dönmez biiznillah. Bana dua edin size cevap vereyim buyurarak davet Allahtan, icabet bizdendir. Allah kulunu davet eder de geriye boş çevirir mi?. İmamı Şafi El ümm, c1, shf, 231. Receb kelimesi, Arapçada üç harften meydana gelir. (R) harfi Allah’ın rahmetini, (C) harfi kulun cürümünü, (B) harfi de kulun günah ve hatalardan beri olmasına delalet eder. Allah, ey kulum cürüm ve günah işledin. Rahmetimle seni onlardan beri kıldım. İsyanını ve cürümünü bu ay hürmetine bağışladım, buyuracaktır. Yukarıdaki harflerin bu anlamlara delalet ettiğini, ulama tespit etmiştir. 

Yapılan duaların, istek ve arzuların geriye dönmeyeceği mübarek Regaip kandili, 18.02.2021 tarihi, Perşembeyi, Cuma ya bağlayan gecedir. Regaip kelimesi, ragibenin çoğulu olup, rağbet edilen, bahası ağır, çok ata, ihsan manasına gelmektedir. Bu gece, pek mübarek, feyizli, bereketli bir gecedir. Bir rivayete göre, Hz Âmine valimizin Hz Muhammed (sav) efendimize hamile olduğunun farkına vardığı bir gecedir. Bu yönüyle rahmet ve merhamet peygamberi, efendimizin dünyaya teşrifinin müjdesi bu gece verilmiştir. Enes bin Malik (ra ) ın rivayetine göre bir hadiste şöyle buyrulmuştur.” Dikkat et. Recep ayının ilk Cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi gafletle geçirme. Çünkü o geceyi melekler Regaib diye adlandırmışlardır. Zira o gecenin üçte biri geçtiğinde yer ve gök melekleri, Ka’be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar. Yüce Allah, kendilerinden isteklerini sorar. Melekler Recep ayını oruçlu geçirenlerin affedilmesini isterler. Allah, affettim buyurur.

 Hz Adem (a,s) cennetten eşi Hz Havva validemiz ile birlikte çıkarıldığı andan itibaren yaklaşık üç yüz yıl, tazarru ile şu duayı yaptığı rivayet edilmiştir. Dediler ki,” Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve acımazsan mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz”. A’raf,23. Adem (a,s) bir gün Ya Rabbi, üzerimde taşıdığım nurun sahibi Muhammed- Mustafa (sav)) in hürmetine bizi affeyle diye inlediğinde, Allah’ın rahmeti cuşa geldi ve Ey Âdem! Muhammed’in hürmetine seni ve eşini bağışladım buyurdu. Âdem (as) ın bu duayı regaib gecesinde yaptığı rivayet olunmaktadır.

Regaib gecesinde, elimizden geldiği kadar nafile (gece) namazı kılalım. Kur’an-ı Kerim okuyalım. Peygamberimiz (sav)e salatü selam getirelim. Yaratanımızdan kendimiz ve İslam ümmeti için Nusret’ini isteyelim. Hata ve günahlardan arınmamız için tövbe-i istiğfarda bulunalım. Samimi lisan ile dua etmeye devam edelim. Yaratanımızın mutlaka cevap vereceğini yakinen inanalım. Peygamberimiz (sav) efendimiz Receb ayından başlayıp Şaban ayının sonuna kadar şu duayı yapmıştır. “Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek eyle. Bizleri Ramazan ayına ulaştır”. Bizler de, Mübarek üç ayların manevi iklimi içinde Kuranı Kerimle buluşarak vaktimizin belli bir kısmını zikre, tesbihata, tehlil ve tekbirlere ayırmalıyız. Ramazan ayına kalben mutmain olarak girebilmek için yaptıklarımız ve yapacaklarımız o denli önemlidir. Özellikle bizleri Ramazan ayına taşıyacak olan Receb ve Şaban ayının hakkını vermemiz gerekir. Bu aylar bizleri eğitimden geçirmeli. Ramazan ayına kalben uyanık ve bilinçli girmemize vesile olmalıdır. Bu vesileyle mübarek Recep ayı ve Regaip kandilinin yöremize, ülkemize, İslam âlemine ve dünya insanlığına huzur, barış ve esenlikler getirmesini, Yüce Rabbimden niyaz ederim.

                                                                                                         Tahsin ÖTGÜÇ – Emekli Müftü

                                                                                                                 

Yazarın Diğer Yazıları