Tahsin ÖTGÜÇ

RAMAZAN AYINI İHYA ETMENİN ÖNEMİ

Tahsin ÖTGÜÇ

Yüce Mevla zaman ve mekânı kulları için yaratmış ve onların istifadesine sunmuştur. Bazı zaman dilimlerini manevi değerlerle süslemiş, diğerlerinden üstün kılmıştır. İşte bu zaman dilimlerinden Ramazan ayı, önemli derecede faziletlere sahip kılınmıştır. Bundan dolayı on bir ayın sultanı diye adlandırılmıştır Yani Ramazan ayı, on bir aya eşit kılınmıştır. Ramazan ayını diğerlerinden üstün kılan, kendisinde insanları hidayete vesile kılan Kur’an Kerimin, yeryüzüne indirilmeye başlamış olması, Şaban ayında farz kılınan orucun bu ayda tutulmasının Cenab-ı Hak tarafından emredilmiş olması, bünyesinde bin aydan hayırlı olan kadir gecesinin mevcut olmasıdır. Aynı zamanda ayın başlangıcının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun da cehennemden kurtuluş olması, bu cümledendir.

                 Bütün bu değerlere sahip olan Ramazan ayının ihya edilesi ,( yaşanması) büyük önem arz etmektedir. Peygamberimiz (sav) efendimizin sünneti olan mukabele usulü, Kur’anı Kerim okumalı, hatimler yapılmalıdır. Kuran-ı kerim ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran-ı kerimin insanlıkla buluşmasına vesile olan bu ay, bilgilerin tazelenmesi için önemli bir zaman dilimidir. Oruç tutmayı mani bir hal olmadığı halde Ramazanın tamamını oruçlu geçirmeliyiz. Boş zamanlarımızı tefekkür, zikir, şükür ve tesbihatla değerlendirmeli, faydasız söz ve davranışlardan kaçınmalı, bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizi pekiştirmek için kitap okumaya önem vermeliyiz. İftar anında oruçlu için geriye dönmeyen bir dua vardır buyuran peygamberimizin bu müjdesine nail olabilmek için orucumuzu dua ederek açmalıyız. Mesela, Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, senin verdiğin rızkınla orucumu açıyorum, hamdolsun verdiğin nimetlerine. Allah’ım ramazan ayının feyz ve bereketinden istifade etmeyi, bizlere nasip eyle, şeklîde dua edebiliriz.

                 Ramazan ayına has olan teravih namazını evlerimizde ferdi olarak kılabiliriz Yatsı namazının farzından sonra kılınan teravih namazı, Ramazan ayının sünnetidir. Bu sebeple mazeretinden dolayı oruç tutamayan kişi de teravih namazını kılması sünnettir. Teravih namazını cemaatle kılınması sünneti kifayedir. 2 yâda 4 rekâtta bir selam verilerek kılınan teravih namazı, 20 rekât olarak kılınır. Teravih namazı, 20 rekât olarak bir bütündür. Başlangıçta 20 rekâtın tamamına, niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya diye niyet yapılır. Selam verilip selatü selam okunduktan sonra konuşulmadan namaza devam edilir. Konuşulursa yeniden niyet gerekir.

                  Peygamberimiz (sav) efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. “Faziletine inanarak sevabını Allahtan bekleyerek Ramazan ayını ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” Riyazüssalihin. Ramazan ayı, Yüce Mevla’mızın müminlere sunduğu manevi bir nimettir. Yapılan her bir hayırlı işlemin karşılığında bire bin misli ecir almamıza vesile olan zaman dilimidir. Bunun kıymetini idrak etmeli, ayın hakkını verme adına ibadetlerimizi, planlı ve devamlı yapmalıyız. Ramazan ayını ibadetlere tahsis etmeli ve kuranı Kerimin nazil olmasına vesile olan bu ayda Allah’ın kelamını çokça okumalıyız. Her Müslüman bu ayda en azından kuranı kerimi bir defa hatim etmelidir. Peygamberimiz (sav) efendimiz “ kuran okuyunuz. Kuranı Kerim sahipleri için kıyamet gününde şefaatçi olarak önlerine gelir” buyurdular. Riyazüssalihin. Kuranı kerim mümin için hem şefaat cı hem de şifa kaynağıdır.

                  Peygamberimiz ( sav) efendimiz diğer bir hadisinde ise şöyle buyurmuşlardır.” Faziletine inanarak, sevabını Allahtan bekleyerek Ramazan ayının orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” Riyazüssalihin. Oruç tüm kötülüklere karşı bir siperdir. Nefislerimizi terbiye eden önemli bir etkendir. Oruç aynı zamanda dualarımızın kabul edilmesine ve sıhhatli olmamıza vesile olan bir araçtır. Zira efendimiz “oruç tutun sıhhat bulursunuz” buyurmuştur. Ramazan ayı,  bizleri hata ve günahlardan temizleyeceği gibi, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kaynaşmamıza vesile olacaktır inşallah. Ramazan ayı, fakiri zengini, genci yaşlıyı, kadını erkeği, bir ve beraber olmasını sağlayan zaman dilimidir. Fakir, yoksul ve kimsesizlerin ihtiyaçlarının daha çok giderildiği, bu yönüyle toplumsal kaynaşmanın sağlandığı bir ortamdır ramazan ayı. Allah Ramazan ayımızı, hata ve günahlardan arınmamıza, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine, huzur ve mutluluğuna vesile eylesin inşallah.                                       

 

                                                                               Tahsin ÖTGÜÇ  - Emekli müftü

Yazarın Diğer Yazıları