Tahsin ÖTGÜÇ

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ

Tahsin ÖTGÜÇ

Asli kaynaklardan ikincisi olan sünnet, İslam’ın doğru olarak yaşanmasında, Kur’an’ın anlaşılmasında önemli rol oynar. Sünnetin kelime anlamı, yol, metot. Istılahi manası, peygamberimizin söz, fiil, takrirleri ve İslam’ı yorumlayarak yaşamasıdır. Sünneti Nebevinin ihyası, söz ve fiillerle onun                   açtığı yolu takip etmektir. Yüce Allah kuranında,” De ki, Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” buyurmuştur. Al-i İmran, 31. Allah’ın rızasına ve sevgisine ulaşabilmenin bir yolu var ki, o da Peygamberimize tabi olmak. Onun sünnetini hayatla buluşturmaktır. Müslüman’ın hayatında huzur ve bereketin yer etmesi, efendimizin hayat tarzını, söz ve davranışlarını kendi hayatıyla buluşturmasına bağlıdır. Müslümanların hayatlarında Sünneti Nebevi ne kadar bilinçli olarak yer ederse, yaşantılarında bereket ve mutluluk meydana gelir. Geleceğe güvenle bakarlar. Her türlü olumsuzluklar bertaraf olur. Söylem ve eylemler birbirine uygun olur. Aile yuvasında birlik ve beraberlik, karşılıklı saygı ve sevgi oluşur. Toplumu meydana getiren bireyler arasında mutluluk ve güven duygusu meydana gelir. Bundan dolayıdır ki, Sünnet o kadar önemli değildir demek, işin aslını bilmemeyi gösterir. Allah kuranında” Kim Resule itaat ederse, Allaha itaat etmiş olur” buyurmuştur. Nisa,80. Efendimiz (sav) e itaat Allaha itaat tır. Resule saygısızlık Allaha saygısızlıktır. Resulü üzmek, Allah’ı üzmektir. Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak, Peygamberimizin sünnetini ihya ile mümkündür.

                Yüce Allah efendimiz için “ Şüphesiz ki, sen doğru yola, Allah’ın yoluna götürüyorsun. Buyurmuştur. Şura,52. Hz Peygamberin insanları vahiyle davet ettiği yol, doğru yol, sırat-ı müstakimdir. Bu yol Allah’ın yoludur. İslam dininin bütün emir ve yasakları, yani kuran ve sünnet, sırat-ı müstakim doğru yolu oluşturur. İslam’a gerektiği gibi inanıp, onu hayatına uygulayan kimse doğru yolda sayılır. Efendimiz, peygamberlikle görevlendirildiği günden, dünya hayatına veda ettiği ana kadar insanları Allah’ın yoluna davetle meşgul oldu. Bu yola davet etmenin bütün yol ve yöntemleri ashaba, dolayısıyla ümmetine öğretti. Kendisinden sonra gelen halifeleri de aynı yolu izledi.  İslam’ı tebliğ etmek için Kuran ve sünneti iyi anlamak ve yaşamak gerekir. Yaşamadan bir şeyin mahiyeti hakkında bilgi edinilmez. İslam’dan manen tat almak için hayatla buluşturmak lazım gelir. Allah Resulü başta olmak üzere ashab İslam’ı yaşayarak tebliğ etmişlerdir. Allah Resulünün gösterdiği yol, Allah’a götüren tek doğru yoldur. Peygamberimizin yürüdüğü bu yoldan gidenler Mevla’ya buluşma hakkına sahiptirler. Bu bakımdandır ki, efendimizin hayatını kuşatan sünnetini bilerek yaşamak o denli önemlidir.

                Allah Resulünün emrine uymayanların hayatlarında bir sıkıntı, darlık ve huzursuzluk olacağı bir gerçektir. Bu, her devirde olmuş ve olmaya devam edecektir. Ta ki, Müslümanlar özlerine dönüp Sünneti Nebevide buluşup bu ahvalle hayatlarına yön verinceye kadar. Yüce Mevla “Allah Resulünün emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belanın çarpmasından yahut acı bir azabın gelmesinden sakınsınlar” buyurmuştur. Nur,63. Efendimiz (sav) in sünnetinin olduğu yerde, bereket vardır, kardeşlik, dayanışma, hakkaniyet ve adalet vardır. Bu gün İslam ümmeti, arzu ettiği huzur ve mutluluğu, birlik ve beraberliği, yakalayamamışsa bunun nedeni bellidir. O neden, tektir ve evrensel Peygamberimiz (sav) efendimizin hayatında buluşamamaktır. Dolayısıyla kuranı açıklayan, İslam’ı yorumlayan sünneti Nebeviden yeterince istifade edememektir. Bunun telafisi için, öze dönmek gerekmektedir.

                Peygamberimiz (sav) efendimiz bir hadisinde” İstemeyenlerin dışında, ümmetimin tamamı cennete girer.” Bunun üzerine: Ey Allah’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz (sav) efendimiz. Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir” buyurmuştur.  Buhari, İ’tisam,2. Sünneti Nebeviye uymanın iki şekilde faydası vardır. Bunlardan birincisi bu dünyadaki yaşantı, bereketli, huzur ve güven içinde geçer. Diğeri ise ahiret hayatının arzu edilen bir mekân olmasına vesile olur. O da cennettir. Bundan dolayıdır ki, efendimizin sünnetini ihya etmek büyük önem arz eder. Peygamberimizin yaptığı ve Müslümanlar tarafından yerin getirilmesini tavsiye ettiği söz ve fiiller onun sünnetidir. Namazdaki farzlardan önce ve sonra kılınan sünnetler de bu cümledendir. Kuranı açıklayan, İslam’ın usulüne uygun yaşanmasını sağlayan Sünneti Nebevidir. Sünnetin ihyası ile Peygamberimizin sevgisine muhatap olabileceğimiz gibi, Allah’ın rızasına kavuşmamız mümkün olacaktır inşallah. Yüce Allah, peygamberimizin sevgi ve muhabbetiyle hayatımızı idame ettirmeyi, huzuru mahşerde şefaatine erişmeyi nasip eylesin.       

                                                                                        Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları