Tahsin ÖTGÜÇ

NOEL VE MİLADİ YILBAŞI

Tahsin ÖTGÜÇ

Dünya hareket halinde, gündüzün yerini gece, gecenin yerini de gündüz almaktadır. Böylece haftalar yerini başka bir haftaya, aylar yerini başka bir aya bırakarak yıllar geçip gidiyor. Sonuçta ömür bitiyor. Önemli olan da hayatı, Yaratanın isteklerine cevap vererek bitirmektir. Her yıl Hıristiyan dünyasında kutlanan Noel, onlar için dini bir bayramdır. Hz İsa’nın 24 Aralıkta doğduğuna inanırlar. 24- 31 Aralık tarihleri arasını Noel bayramı olarak kutlarlar. Bir hafta boyu süren Noel kutlamaları, ayın son günü yılbaşı ile birleşik olarak kutlanır.

 

             Noel bayramının Müslümanlar tarafından kutlama zorunluluğu yoktur. Eğer böyle yapılması gerekseydi, diğer Peygamber için de doğum günleri kutlanması gerekirdi. Dünyada böyle bir uygulama yoktur. Bizler her yıl Peygamberimizin doğum gününü mevlit kandili adıyla kutluyoruz. Ayrıca Hz İsa peygamberin doğum günü kutlanacak ise onun şahsiyetine uygun olması gerekir. 31 Aralık 2022 tarihinde dünya insanlığı tarafından kutlanacak olan yılbaşı etkinliklerinde Müslümanların kendi örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini ön plana almalarında büyük yarar vardır. Hıristiyan âleminin yaptığı gibi bu günlerde hindilerin kesilmesine, çamların kesilerek bir takım süslemelerin yapılmasına gerek yoktur. Zira bunlar, olmazsa olmazlar değildir.

 

Peygamberimiz bir hadislerinde “Kim söz ve davranışlarıyla bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” Buyurmuşlardır. Riyazüssalihin. Biz müslümanız elhamdülillah. Bizleri mutlu kılacak hayat, Peygamberimiz (sav) efendimizin hayatında mevcuttur. Onun dışındaki şekilden ibaret olan bir takım davranışlar bizleri huzura götüremez. Bizlere huzur ve mutluluk vermediği gibi diğer insanlara da müspet manada bir şey kazandıramaz. Zira Hz Muhammedîn peygamberliği tüm dünya insanlığını kuşatmaktadır. Bu gün toplum ve milletler, efendimizin getirdiği değerlere bağlı olarak yaşantılarını idame ettirseler, hayatlarında bereket oluşuşa çaktır. Yarınlarına daha güvenle bakma imkânına sahip olacaklardır. Kavganın, itişip kakışmanın, savaşların yerini, paylaşım, yardımlaşa ve dayanışma alacaktır.

 

            Biz Müslümanların da sohbete, eğlenmeye ihtiyacımız vardır. Bizler bu tür ihtiyaçlarımızı kendi öz benliğimize uygun şekilde gideririz... Biz, biziz. Başkası olamayız. Ol

mamıza da gerek yoktur. 365 günlük zaman diliminin son gününde üzüntü ile sevincin bir ara

da olması gerekir. Çünkü ömrümüzden bir yıl geçmiştir..Bu bir yılın hakkı verilebilmişimdir?. Zarar damıyız?, kârda mıyız?.Bunu sorgulamalıyız.Yılbaşı gecesi bir yılın hesabını verme adına bir fikir muhasebesi yapmalıyız. Bilmeliyiz ki, zaman bir nimettir. Her nimet de bir emanettir. Emanetin hakkını vermek gerekir Hz Ömer (ra)” hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin “ buyurarak, nefis muhasebesi yaparak kendimizi kontrol etmemizi tavsiye etmektedir.

              Bizler Müslüman olarak yeni yıla zaten girdik. 1444 İslami yılı ve Muharrem ayının onuncu günü olan aşure gününü kutladık. Bizler, dünya insanlığı için model şahsiyet olan Peygamberimizi örnek alıyoruz. Çünkü o, insanları dosdoğru yola, Allah’ın yoluna götürüyor. İnanlara dünya hayatlarının huzur ve mutlu olmasına vesile olacak hayat tarzını kendi yaşantısıyla yön veriyor. Önemli olan bu dünyada yaşıyorken huzur ve mutluluğu yakalamaktır. Bunu yaparken de ebedi yurdumuz olan ahiret yurdumuzu mamur hale getirmektir. Böyle olursa hayatın bir anlamı olur. Ne mutlu Peygamberimizin izinden yürüyenlere.

               Bu vesileyle okurlarımızın ve her kesin miladi 2023 yılının, huzurlu ve başarılı geçmesini, Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

 

                                                                Tahsin ÖTGÜÇ. – Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları