Tahsin ÖTGÜÇ

LEYLE-İ KADRİN FAZİLETİ

Tahsin ÖTGÜÇ

Cenabı Hak, Müslüman kullarına Ramazan ayını bir manevi nimet olarak vermiştir. Bu ayda Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başlamasına vesile olan bir gece vardır ki, bin aydan hayırlı olduğu bildirilmiştir. Kadir: şeref ve azamet, güç, yücelik, hüküm gibi manalara gelir. Peygamber (sav) efendimiz, “Kadir Gecesinin Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde arayınız “ buyurmuşlardır. Riyazüs Salihin. İslam âlimlerince Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesine rastladığı hususunda görüş birliğine varılmıştır. 19.05.2020 tarihi akşamı mübarek kadir gecesidir. Bu gece müminler için şifa kaynağı olan kuranı kerim yeryüzüne inmeye başlamıştır. Bu gece Cebrail (as) in başkanlığında tüm semavat melekleri Allahtan aldıkları her bir emri yerine getirmek üzere onun izniyle arza inerler. Bu gece, ikinci fecrin doğuşuna kadar bir selamet ve esenliktir. Aynı zamanda âlemlerde büyük bir heyecan meydana gelmektedir.

                         

                       Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur “Gerçekten biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. (Habibim ) kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece bütün semavat melekleri ve Cebrail Allah’ın izniyle onun her bir emrini yerine getirmek için yeryüzüne inerler. O gece, ikinci fecrin doğuşuna kadar bir selamet, esenlik ve kurtuluştur.”Kadir,1-5. Kadir gecesinde arz ve semavat meleklerinin camilere dağıldıkları ve Muhammed ümmeti için Allah’a dua edip bağışlanmaları dileğinde bulundukları rivayet edilmiştir. Ramazan ayına önem veren, bu ayı, oruç ibadeti başta olmak üzere hayır ve hasenat ile geçiren Müslümanlar için meleklerin Allahtan bağışlanmalarını istemeleri önemli bir nimettir. Bu nimetin kadrini bilmek gerekir.

                                                .                        

                        Hz Aişe validemiz,”Ey Allah’ın elçisi ben kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem o gecede Allah’a nasıl dua edeyim dedi. Peygamber efendimiz (sav ) Ey Aişe sen kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsen Allah’a şöyle dua et.” Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin, beni bağışlayıver” buyurdular. Yüce Allah Müslüman kullarından dua etmelerini arzu etmektedir. Müslümanların her zaman Allahtan dünya ve ahiretlerinin hayırlı olmasını istemeleri doğal haklarıdır. Bu hakkımızı kullanmaktan kaçınmamalıyız. Dua ibadetin özüdür. Aynı zamanda dua ibadettir. Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her iş ve söylenilen her söz ibadet kapsamına girer.

                    

                       Bin aydan hayırlı olduğu bildirilen kadir gecesinin Müslümanlar tarafından çok iyi değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ramazan ayından aldığımız manevi gıda ve oksijenlerle huzur ve mutluluk içersinde kadir gecesinin hakkını vermeye çalışmalıyız. Müslü

manları Kur’anla buluşturan, her yapılan hayırlı işin sonucunda bin ayın karşılığını almaya imkân veren mübarek geceyi kendi lehimize çevirmeliyiz. Bu gece, bizleri Kur’an’la, Mevla ile buluşturmalıdır. Hata ve günahlardan arındırmalı, kalben ve fiz iken sıhhatli hale getirmelidir.             

                       Bunun için seher vaktini, imsak vaktine kadar kaza namazlarımız varsa önce onları kılarak daha sonra Kur’an okuyarak, zikir, tesbihat, tefekkür, hamd ve sena,teheccüd  namazı. tövbe-i istiğfar ve dualarla değerlendirmeliyiz. Bilmeliyiz ki, leyle-i kadrin karşılığı bin aydır. Bu da 83 küsur yıl yapmaktadır. Bin aydan hayırlı olan bir gece Muhammet ümmetine verilmiştir. Daha önceki ümmetler böyle bir nimete sahip değillerdi. Muhammed ümmeti olarak bizlere verilen bu nimetin hakkını verelim inşallah. Ne mutlu bu gecede arzu ettiklerine ulaşabilenlere. Müjdeler olsun bu geceyi ihya ederek kurtuluşa kavuşanlara. Bu gece yapacağımız dualarımızda Filistin, Suriye, Irak ta yaşayan Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım. Bölgemizde meydana gelen üzücü olayların son bulması için dua edelim. Yeryüzünün her tarafında hayatını idame ettiren Müslümanların birliği, beraberliği, huzur ve güvenliği için Yüce Mevladan yardım isteyelim. Kuran-ı Kerim’in gölgesinde birlik ve dirliğimiz devam etsin inşallah.

         Bu duygularla kadir gecemizi mübarek olsun der, gecenin bölgemize, ülkemize, İslam âlemine huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.   

   

                                                                                    Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

                                                                                                              .

         

                  

Yazarın Diğer Yazıları