Tahsin ÖTGÜÇ

KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR

Tahsin ÖTGÜÇ

Zaman su misali akıp gidiyor. Günlerin yerini haftalar, haftaların yerini aylar, ayların yerini de mevsimler alıyor. Adeta zamanla yarışıyoruz. Dünya meşgalesi, bazen bizleri günleri ve ayları takip etmekten alıkoyabiliyor. Tefekkür ettiğimizde bir bakıyoruz ki, Cuma, bayram veya üç aylar gelivermiş. Bazen hazırlıksız yakalanıyoruz, önemli zaman dilimlerine. Gerçek olan Cuma gününe Perşembe gününden, üç aylara, Recep ayından önce hazırlanmaya çalışmaktır. Biz Müslümanlar için Cuma günü de, üç aylar ve bayram geceleri de önemli manevi nimetlerdir. Bu nimetler, Allah tarafından sadece Müslümanlara verilmiştir. Bir başka deyişle ancak müminlerin bu nimetlerden faydalanma imkânı vardır. Yüce Allah’ın Müslüman kullarına birer manevi nimet olarak sunduğu zaman dilimlerinin hakkını vermemiz o denli önemlidir.  Peygamberimiz (sav) efendimiz Recep ayından itibaren Ramazan ayına kavuşuncaya kadar şu duayı yapmıştır..” Allah’ım Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına eriştir.” Ahmet  bin  Han bel, Müsned, 1, 259.   

                 Peygamberimiz (sav) efendimiz, Recep ve Şaban ayının bereket getirmesini, yapılan tüm ibadetlerin karşılığında bol sevap ve mükâfat kazanmaya vesile olmasını, Yüce Allahtan niyaz etmektedir. Bizler de yaklaşmakta olan üç ayların birinci ve ikinci aylarında efendimizin yaptığı duayı yapmaya çalışmalı, Recep ayından itibaren bu zaman sürecinde yapacaklarımızı fikir süzgecinden geçirerek bir plan ve program hazırlamalıyız. Bir birinden değerli, dört önemli geceleri bünyesinde barındıran( Regaip, Miraç, Berat, kadir geceleri) üç aylara hazırlıklı girilmelidir. Yüce Allah” Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı on iki dir. Bunlardan dördü, haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl top yekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla top yekûn savaşın. Bilin ki, Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir” buyurmuştur. Tövbe, 36. Ayeti kerimede zikredilen dört haram aydan biri, şehrullah (Allah’ın ayı) Recep ayıdır. Bu ay, zilkade, Zilhicce, Muharrem ayları gibi, muhterem ve mübarektir. Müminleri hata ve günahlardan arındırmaya, Kalplerimizde manevi gıdaların yer etmesine vesile olan bu zaman dilimlerini Müslüman olarak çok iyi değerlendirmeliyiz.

                 Cenab-ı Hak “ Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun” buyurmuştur. Al-i İmran, 133. Rabbimize doğru koşmak, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, peygamberimiz (sav) efendimizin sünnetini ihya etmekle mümkün olur. Bu bağlamda hayırlı sözler, ifa edilen güzel ameller, Tefekkür, zikir, tehlil, tekbir, şükür, salat ve selamlar, bizleri cennete taşıyacak olan vasıtalardır. Aynı zamanda yapılan bu ibadetler, dünya hayatımızın da huzur, güven ve bereketli olmasını sağlar. Aile içi saygı ve sevgi, dirlik ve birliği, toplumsal barışı, huzur ve güvenliği oluşturur. Peygamberimiz (sav) efendimiz, “namaz kılınan, zikir ve tesbihatla meşgul olunan evlerde, hayır çok, şer azdır. Namaz kılınmayan, zikir ve tesbihatla meşgul olunmayan evlerde hayır az, şer çoktur” buyurmuştur. Riyazüssalihin.

                İmanımızın kavi hale gelmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın gelişmesine, dini heyecanımızın artmasına vesile olan ve İslam toplumunda üç aylar diye isimlendirilen zaman dilimlerinden biri olan mübarek Recep ayına 23.01.2023 ( Pazartesi günü ) tarihinde Allah’ın izniyle kavuşuyoruz. Bu ay aynı zamanda Mübarek Ramazan ayının da habercisidir. Manevi yönden hâsılat mevsimi olan üç ayların hakkını vermemiz lazım gelir. Aylar içersine yer alan kandilleri ihya ederken, Kur’an-ı Kerim okumak başta olmak üzere, elimizden geldiği kadar nafile namaz kılarak ve oruç tutarak, Peygamberimiz (sav) efendimizin sünnetini ihya ederek değerlendirmeliyiz. Recep ve Şaban aylarında yaptığımız ibadetler, bizi Ramazan ayına kalben mutmain olarak girmemize vesile olmalıdır. 26.01.2023 tarihi, Perşembe günü akşamı, Regaib kandilidir, unutmayalım. Peygamberimiz (sav) efendimiz “ dört gece vardır ki, bunlarda yapılan dualar geriye dönmez, behemehâl kabul olur. Bu geceler, Receb ayının ilk Cuma gecesi, Regaib kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi, Berat kandili. Cuma geceler, Bayram geceleri.” Buyurmuştur. Riyazüssalihin. Allah sağlık ve huzurla üç aylara kavuşmayı, bu zaman dilimlerinden gereği gibi istifade etmeyi nasip etsin. Bu vesileyle üç ayların yöremize, ülkemize, İslam âlemine, huzur, barış ve esenlikler getirmesini Yüce Allahtan niyaz ederim.                                                                                                                          

                                                                                                                        Tahsin ÖTGÜÇ-Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları