Tahsin ÖTGÜÇ

İSLAM EVRENSEL BİR DİNDİR

Tahsin ÖTGÜÇ

  Genel olarak Dinler iki kısma ayrılır. Bunlardan biri hak dinler, diğeri ise batıl dinlerdir. Hak dinler Allah tarafından gönderilen dinlerdir. Yahudilik, hirıstiyanlık ve İslam dini gibi. Batıl dinler ise menşei Allah’a ait olmayıp insanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Budizim, şamanızın, toteizim gibi. Din, insanların dünya ve ahiretini mutlu kılan ilahi kavramlar topluluğudur. Hak dinler arasında yer alan Yahudilik ve Hıristiyanlık bölgeseldir. Yani Yahudilik Hz Musa’nın kavmine gönderilen dindir. Hıristiyanlık ise Hz İsa’nın kavmine gönderilen bir dindir. Her iki din, kendi bölgelerinde mensupları tarafından yaşanmıştır.                

            Hak dinler arasında yer alan ve yüce Allah tarafından peygamberimiz Hz Muhammed (sav) efendimiz aracılığıyla tüm dünya insanlarına gönderilen İslam dini evrenseldir. Miladi 610 yılında Mekke’de Hz Muhammed’e peygamberlik görevi verilirken aynı zamanda İslam dini, yeryüzü insanlığına Mevla tarafından gönderilmiştir.         

            Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyurmuştur.”Bu gün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım..Size din olarak İslamiyet’i seçtim.” Maide,3. Cenabı Hak peygamberimizin âlemlere rahmet olsun diye gönderildiğini beyan ederek, Hz Muhammed’in dünya nebisi (elçisi) olduğunu ortaya koymuştur. Dünya Peygamberinin şahsında gönderilen bir dinin evrensel olması doğaldır. Zaten dinin sahibi olan Allah, dünyada var olan ve ila nihayet kıyamete kadar gelecek olan insanlar için din olarak İslam’ı seçtim buyurmaktadır.   

     Bundan dolayı yeryüzünde yaşayan ilahi din, İslam’dır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın insan için gerekli olan din İslam’dır. Her insan için La İlahe illallah Muhammed ün Resülullah diyerek Allah’a teslim olup İslam’la buluşması yaratanın isteğidir. Hak dinlerin sahibi olan Allah, İslam dinini göndermekle daha önce bölgesel olarak gönderdiği dinlerin geçerliliğini ortadan kaldırmıştır. Yeryüzünde kıyamete kadar geçerli olacak din, İslam’dır.    

              Konumuzla ilgili yüce Allah, şöyle buyurmaktadır.”Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan asla kabul edilmeyecek ve o,ahirette zarar edenlerden olacaktır.”  Al-i İmran,85. Yaratan ve kollayıp idare eden Allah, dünya insanlığına evrensel bir peygamber gönderip onun aracılığıyla sunduğu İslam dininin tek yaşanacak din olduğunu ortaya koymaktadır. Yani İslam’dan başka bir dinle yaşanamayacağını, kim aksi istikamette hareket ederse dünya ve ahiret huzurunu kaybedeceğini beyan etmiştir. Allaha kul olmak için dünya sahnesinde hayat sürdüren her insan Yaratanının sesine kulak vererek dünya ve ahiretini mamur etmesi lazım gelir. Değilse ben atalarımdan böyle gördüm diyerek kendi rey’iyle hareket eden birey, Allah’ı memnun edemez. Böyle olunca da ömür boşuna harcanmış olur. Akli selim insan böyle yapamaz.                      

       Yeryüzünde yaşayan yedi milyar insanın sahibi olan Allah, neyin nasıl yapılacağını bildirdiği şekilde hareket etmek zorunluluğu vardır. Dünya insanlığının yaşadığı sürecde, kendisine yarar sağlayacak tek din İslam’dır. Allah kuranında “ Ey imam edenler Allaha karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslüman olarak ölün” buyurmaktadır. Al-i İmran, 102.Müslüman olmak için Yaratana teslim olup İslam dinine göre yaşamak gerekmektedir. Bizler Allah’a teslim olarak bu dinin mensupları olma bahtiyarlığına ermişiz.. Allah, İslam diniyle hayatını sürdüren insanlara Müslüman adını vermiştir. Yüce Allan kendisine dönerken Müslüman olarak dönmeyi istemektedir. Dünya ve ahiretin huzurlu yolu buradan geçmektedir. Yapılması gereken Allah’ın isteğini yerine getirmek olacaktır. Ne mutlu Evrensel ve cihan şümul din olan İslam ile buluşup, yaşayabilen ve Yaratana bu hal ile gidebilenlere.

            Evrensel ve cihanşümul dinin mensupları, yaşantılarına kuran ve sünnetten aldıkları öğreti ve feyizle yön verirler. Hirıstiyan âlemince kutlanan yılbaşı ve Noel bayramı kutlamalarının kendileriyle ilgisi olmadığını bilirler. Bu alanda kendi örf ve adetleriyle bağdaşmayan uygulamalardan uzak dururlar. Bilirler ki, İslam dini, insanın dünya ve ahiretini huzur ve mutlu kılan tek dindir. Bundan dolayı yaşantı bakımından örnek alınacak insan gurubunun Müslümanlar olduğunun idraki içinde olurlar. Müslümanların, her zaman ve her yerde, bilgileriyle, görgüleriyle söylem ve eylemleriyle örnek durumunda olmaları büyük önem arz eder.                                               

                                                                           Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları