İMTİHAN DÜNYASINDA HAYAT - Tahsin ÖTGÜÇ

İMTİHAN DÜNYASINDA HAYAT


Dünya sahnesine yaratanını tanımak üzere gelen insanoğlu, kendisine verilen nimet ve imkânlarla sınanmaya, denenmeye, imtihana tabi tutulur. Nimetlerin hakkını verip vermemesinden, nimetlerin sahibi Allah’a şükür edip etmemesinden, zorluklar karşısında sabır gösterip göstermemesinden, zenginliğin hakkını verip vermemesinden, etrafındakilerle iletişim kurup 0nlarla barış içinde yaşayıp yaşamamasından vel hâsıl insan, hayatın her safhasında imtihan edilir, sınanır ve denenir. Yüce Allah Kuran-ı Kerimde bu gerçeği şöyle açıklıyor. “And olsun ki, biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. (Habibim) sabır gösterenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman” biz Allah’a ait kullarız ve sonunda ona döneceğiz” derler. Bakara suresi, 155-156.  Dünya hayatında her şey zıttı ile kaimdir. Hayır- şer, iyi- kötü, hak- batıl, darlık- bolluk, şeytan- melek vb. Hayat inişli çıkışlı bir süreçtir. Her zaman aynı olması mümkün olmaya bilir. Bizler her durum karşısında soğukkanlı olmalıyız. Sabır nimetinden mümkün olduğu kadar yararlanmalıyız. Bilmeliyiz ki, müspet ya da menfi başımıza ne gelirse Allah’ın bilgisi dâhilindedir. Bundan dolayı her hangi bir problem var ise onun halli için Allah’ın yardımına ihtiyacımız vardır. Bunun için araya fasıla koymadan yardım istemeye devam etmemiz gerekir.               

Yukarıda mealini verdiğimiz Ayette. Korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile insanların imtihan edildiği ve sınandığı beyan edilmektedir. Demek ki hayatın akışı içeresinde karşımıza bir takım zorluklar, huzur bozucu olaylar, korku ve dehşet verici durumlar çıkabilir. Bizler bunların geçici olduğunu, Allah’a sığındığımız zaman mutlaka yardımın geleceğini, sonunda rahata kavuşabileceğimizi inanmalıyız. Çünkü Allah kullarına zulmedici değildir. Af isteyeni af eder. Yardım dileyene yardım eder. Yüce Allah Kur’an’ında şöyle buyurmaktadır. “Bu,  ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına asla zulmedici değildir. Al-i İmran,182. İnsan Allah’ın verdiği akıl nimeti sayesinde iyi ile kötüyü, hayırla şerri birbirinden ayırt etme gücüne sahiptir. Bu imkânını kullanarak işe başlamadan önce işleyeceği fiili, fikir muhakemesinden geçirmesi önem arz eder. Sonuçta kar da zarar da kendisine ait olacaktır.

 Denenme, sınanma, imtihan, hayatın her alanında kendini gösterir. Dünyevi işlemlerin yanında Allah’a karşı görevlerimizi yapıp yapmadığımızdan, verilen nimetlerin hakkını verip vermediğimizden, zamanı iyi değerlendirip değerlendirmediğimizden, maiyetimiz altındaki insanların hakkını usulüne uygun verip, vermemekten deneniyor ve imtihana tabi tutuluyoruz. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır.” O, hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk,2.  Bu ayeti kerimede hayatın ve ölümün imtihan için yaratıldığı, net bir şekilde açıklanmıştır. Hayat, gayesiz ve amaçsız değildir. Ölüm de yok oluş değildir. Yeni bir hayat için yer değiştirmektir. Önemli olan ölümden sonraki hayat için hazırlık yapmaktır. Bunun için zaman nimetini iyi kullanmak gerekiyor. Burada dikkat edilecek husus, dünya ile ahiret dengesini sağlamaktır. İkisinden birine tamamen meyil etmemektir. Her ikisinin hakkını vermektir.

 Allah’ın bizler için açtığı imtihanı kazanabilmek için onun bizlerden ne beklediğini bilmek lazım gelir. O nedenle Kur’an ve sünnette buluşmak gerekmektedir. Kur’an, Allah’ın kullarından neler istediğini ortaya sergiler. Peygamberimizin sünneti de bu isteklerin icra ediliş şeklini açıklar. Hayatımızın akışını Kur’an ve sünnetin gölgesinde sürdürürsek, Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşamış oluruz. Bunun için okumak gerekiyor. Kuranı ve sünneti okuyarak anlamak ve yaşamak gerekiyor. Bu hayat bizler için açılmış olan imtihanı kazanmaya vesile olur inşallah. Böylece dünyamızı da ahretimizi de, huzurlu ve mutlu kılmış oluruz. Bu vesileyle Bartın ili Amasra ilçesi, maden ocağında meydana gelen elim kaza sonucu şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil diliyorum. Allah her türlü kaza ve musibetlerden İslam ümmetini muhafaza eylesin, âmin.

 

                                                                                Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Kas

İSLAMIN ENGELLİYE BAKIŞI

21Kas
14Kas

İNSAN OLMAK

24Ekm

FERT VE TOPLUM SAĞLIĞI

18Ekm

İMTİHAN DÜNYASINDA HAYAT