Tahsin ÖTGÜÇ

İBADETLERDE DEVAMLILIK ESASTIR

Tahsin ÖTGÜÇ

Dünya sahnesine Yaratanına itaat etmek üzere gelen insanoğlu, bu gaye doğrultusunda hayatını sürdürmesi görevi icabıdır. Bu halden uzak bir yaşantının insana fayda vermeyeceğinin bilinmesi gerekir. Allah’ın istekleri, kulları tarafından yerine getirilmediğinde birtakım sıkıntılar meydana gelmektedir. Bu sıkıntıların devamı hayatı çekilmez hale getirebilir. Lüzumsuz sürtüşmeler, aile bireyleri arasındaki şiddetli geçimsizlikler, karamsarlık alkol ve uyuşturucu kullanımı, madde bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklar toplumda rahatsızlıklar meydana getirir. Birey ve toplumun huzur ve mutluluğu, Allah”a yönelip onun emir ve yasaklarına uyarak hayata şekil vermekten geçer.

                 Allah’ın Müslüman kullarından neyi ne zaman yapmalarını istiyorsa, bunların tamamı ibadet kapsamında yer alır. Yani yapıldığı zaman, insana fayda sağlayan, kişiyi Allah’ın rızasına götüren, her türlü söylem ve eylemler ibadettir. Bizleri dünya hayatında huzurlu ve mutlu olmamızı sağlayan, ahiret hayatımızın da arzu ettiğimiz bir mekan olmasını temin eden ibadetlerimizin, devamlı olması esastır..Çünkü ibadetler, amel noktasında manevi

besinlerdir. Fiziki yönden gerekli besini alma ihtiyacı olan kişinin, manevi yönden de besin alma ihtiyacı vardır. Bunun eksikliği kişi üzerinde olumsuzluklar meydana getirir.  

                 Peygamberimiz (sav ) efendimiz bu hususta şöyle buyundular, “ Allah katında en sevimli amel az da olsa devamlı olandır.”   İbn Mace,zühd,28. Devamlı yapılan ibadetler bizleri manen beslediği gibi, Allah’ın bizlerden hoşnut olmasına vesile olur. Mevla’mızla daima iletişim içinde olmamıza vesile olur. Bundan dolayıdır ki, ibadetlerinde devamlılık gösterenlerin yaşantılarında bereket, rahatlık ve mutluluk vardır. Manevi olgunluk, manevi haz vardır.             

                Yüce Rabbimiz Kuranında “ Dünyadan göç edinceye kadar Rabbine kulluk etmeyle devam et,” buyurmaktadır. Hicr, 99 . Yüce Allah’ın bizlerin misafir olduğumuz bu dünyadan ayrılıncaya kadar isteklerini yerine getirmemizi istemesi, bizim lehimizedir. Bizlerin yararınadır. Zira Allah, kulları için daima hayır istemektedir. Dünya ve ahir etimizin huzurlu olması için Peygamberimizin bize olan öğütlerini dinleyip yerine getirmemiz önem arz etmektedir. İbadetlerin gayesi Müslümanları olgunlaştırmak, birlik ve beraberlik, din kardeşliği ruhuna uygun şekilde yaşamalarını sağlamaktır. İbadetlerinde müdavim olanların yaşantılarında bu gerçek görülmektedir   

                 Bizleri yaratanımızın sevgisine muhatap kılan, dünya ve ahir etimizi huzurlu hale getiren, kendi aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygıyı oluşturan hayatımızda bolluk ve bereket meydana getiren ibadetlerimizi devamlı yapmalıyız. Hiç bir hayırlı işi küçük görmemeliyiz. Küçük işlerin devamlı yapılması sayesinde büyüklerin de icrası sağlanmış olacaktır. Böylece ifa etme alışkanlığı kazandığımız ibadetler adına her işlemi, araya fasıla vermeden yaparak karşılığında Allahtan sevap, mükâfat alma hakkımız olacağı gibi, günlük yaşantımızda da olumlu gelişmeler olabilecektir. İbadetler Yaratanla beraber olmayı sağlar. Kulun Allaha en fazla yakın olduğu an, secde mahallidir. Kişi Allaha ne kadar yakın olursa, o kadar şeytana uzak olur. Bu durum Müslümanın hayatında huzur ve bereket meydana getirir.               

                      On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında pek çok güzel alışkanlıklar kazandık. Kur’anı Kerim okuma, namazlarımızı devamlı kılma, boş zamanlarımızı iyi değerlendirme, söylem ve eylemlerimizin müspet olması gibi davranışlarımızı bu ay çıktıktan sonra da devam ettirelim inşallah. Bilelim ki, ibadetlerimiz, hayatımızın huzurlu ve mutlu geçmesine vesile olacaktır. Yaratanımız bizlerden memnun, bizler de ona kulluğumuzun gereğini ifa ile şükrümüzü eda etmekten memnun olacağız inşallah. Her Müslümanın arzu ettiği hayat tarzı da bu olsa gerek. Bu bakımdan dünya ve ahiretimizi kazanmak için Mevla’mızı bizlerden razı olacak şekilde yaşantımızı sürdürelim inşallah.                                                                                                                                             

                                                                      Tahsin ÖTGÜÇ-Emekli Müftü                   

                                                                                                     

Yazarın Diğer Yazıları