Tahsin ÖTGÜÇ

İBADETİN ÖZÜ DUA

Tahsin ÖTGÜÇ

Dua, kulluğun temel unsuru, insanın Allah’a yönelmesidir. İnsan içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak, bir kötülüğe maruz kalmamak, bir nimete ulaşmak için, Allah’ı anıp, aczini ve günahlarını itiraf ederek ondan yardım ister. Dua sözlükte seslenmek, çağırmak, istemek, yardım talep etmek gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak dua, insanın Allah’ın yüceliği karşısında acizliğinin bilincine varıp, sevgi ve hürmetle Allahtan lütuf ve yardım dilemesi, Allah’a yakarıp istek ve ihtiyaçlarını arz ederek onun ihsanını istemesi demektir. Duanın her zaman yapılması, Allah’ın, yapılan duaya bir cevap vereceğinin ümidi içinde olmak gerekir.

                 Kur’an-ı Kerim’de yüz civarında dua ile ilgili ayetler vardır. Kur’anın ilk suresi Fatiha, Yüce Allah’ın kullarına öğrettiği bir dua özelliği taşır. Bu surede Cenabı Hak şöyle buyurmaktadIr.“Bismillahirrahmanirrahım. Hamd , Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün  (ahret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.. Gazabına uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil” .Fatiha, 1-7. Yüce Allah, kullarının nasıl dua etmesi gerektiğini bu surede beyan etmiştir. Duanın belli bir usul ve adaba göre yapılması gerekir. Yüce Mevla, kendisini anan kişinin huşu içinde  olmasını ister. Nitekim  Allah, Kuran’ında “ Rabbini içinden yalvararak ve ondan korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah, akşam an. Gafillerden olma” buyurmuştur. A’raf, 205.         

                  Dua yapılırken Allah Teala ya hürmet ve ta’zim sözleri ile başlanmalı, sonra Resülullah ile ailesi ve ashabı, salat ve selam ile anılmalı, sonra istek ve dilek ifadelerine geçilmelidir. Duada istenilen şeyler, günah kapsamındaki fiiller türünden olmamalıdır. Ümitsizliğe düşerek  “Allah benim duamı kabul etmez” gibi bir duyguya kapılmamalıdır. Allah kulunun kulluk bilinci içinde ve adabına uygun olarak yaptığı duasına mutlaka cevap verir. Zira Yüce Allah “ Bana dua edin, size karşılık vereyim” buyurmuştur. Mümin,60. Diğer bir ayeti kerimesinde ise,” Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki,) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulabilmeleri için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler” buyurmuştur. Bakara, 186.

                Peygamberimiz (sav) efendimiz “dua ibadettir” buyurmuştur. Ebu Davud, vitir,23. Dua insanın Allah’a yakın olmasına, kalbideki imanın kavi hale gelmesine vesile olur. Aynı zamanda hayra, iyiliğe yönelmesine, hata ve günahlardan uzaklaşmasına imkân sağlar. Bu bakımdan dua, ibadettir. Kur’anı Kerimde Yüce Allah  ( Ey Muhammed) “ Deki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin” buyurmuştur. Furkan, 77.  Hz Enes (ra)ın haber verdiğine göre Peygamberimiz (sav) efendimiz çoğu zaman şu duayı yapmıştır.” Allahım! Bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.” İbni Mace, Menasik,32.  Ümmü Seleme  radiyallahü anha nın haber verdiğine göre  efendimizin yine çok okuduğu dualardan biri  de “ Ey kalpleri halden hale çeviren Allah’ım! Benim kalbimi dininden ayırma”. Tirmizi, kader,7.    

  İnsan içinde bulunduğu hal ne olursa olsun Yaratanına dua etmekten çekinmemelidir. Dualarımız, inancımızın kuvvetlenmesine, Allah’a yakın olmamıza, geleceğe güvenle bakmamıza, işlerimizin bereketli olmasına vesile olur. Peygamberimiz (sav) efendimizin bildirdiğine göre dua edenin duası, şu üç şekilden birisi ile karşılık bulur. 1- Ya dua ettiği şey dünyada hemen kendine verilir. 2- Ya duasının karşılığında verilecek mükâfat ahrete bırakılır. 3- Veya üzerinden, istediği iyilik kadar bir kötülük giderilir. Bu bakımdan dua, her zaman Müslüman’ın yararınadır. Ara vermeden yaparsak karşılığını görebiliriz. Yapılan duanın karşılığını bu dünyada veya ahirette alma imkânı olduğuna göre, ümitsizliğe düşmenin bir anlamı yoktur. Müslümana düşen görev yaşadığı sürece dini ve dünyevi yönden tüm istek ve arzularını Yaratanına iletmesidir.  Dua yapmamızı isteyen Yüce Mevla’dır. İstemek bizden, vermek Allah’a aittir.  Bu günlerde daha çok duaya ihtiyacınız vardır.           

                                                                                                                         Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları