Tahsin ÖTGÜÇ

                                        Hz PEYGAMBEER VE BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI

Tahsin ÖTGÜÇ

                                        Hz PEYGAMBEER VE BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI

 

 Peygamberimiz (sav) efendimizin dünyaya teşrif edişinin seneyi devriyesi, dünyanın her tarafında Müslümanlarca onun şahsına uygun bir şekilde kutlanır. Kuran-ı kerim okunur mevlid okunur dini sohbetler yapılr selatu selamlar getirilir.. Aslında efendimizin dünyaya gelişinin kutlanması, onun anılması demektir. Efendimizi anmak, onu anlamaktan geçer. Peygamberimizi anlamak için de Kur’an-ı Kerime müracaat etmemiz gerekiyor. Yüce Mevla’mız onun hakkında “ And olsun, size kendi içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki,sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.. O, size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir” buyurmuştur. Tövbe, 128. Müminlerin elem ve kedere düşmesini istemeyen, ümmetine çok düşkün, merhametli ve şefkatli olan bir Peygamberin ümmeti olmak, önemli bir değerdir. Bunun bilincinde olmak gerekir.      

Dini tebliğ ederken vahyi ilahiye dayanarak konuşan efendimizin insanlara verdiği mesajlarda pek çok faydalar ve hikmetler vardır. Özellikle Müminlere verdiği öğüt ve nasihatlerde ümmetinin birliği, beraberliği, huzur ve güvenliği açısından pek çok yararlar mevcuttur. Bu bakından Peygamberimizi anlamak gerekiyor. Onu anladığımız zaman, Yaratanımızı anlamış olacağız. Zira Allah Kur’anında, De ki:” Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” buyurmuştur. Ali – İmran, 31. Peygamberimize itaat etmek, onu sevmek, ahlakına göre yaşamaya çalışmak, bizleri Allah’ın sevgisine, rızasına hoşnutluğuna götürür. Bu hal, düşünce ve duygularımızın, söylem ve eylemlerimizin, sağlıklı olmasını sağlar. Kur’ani ve peygamberi bir hayatla buluşmaya vesile olur. Peygamberimizin ahlakı da kur’andır. Yüce Allah (Habibim) “ Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” buyurmuştur. Kalem, 4.

  En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Peygamberimizin söz ve nasihatleri, davranış ve hareket tarzları genelde insanlık, özelde bizler için büyük önem arz etmektedir. Dünyevi huzur ve güven, ahiret mutluluğu, ancak efendimizin ahlakında buluştuğumuz zaman oluşacaktır. Her zaman ve zeminde, onun sünnetini anlayarak yaşamaya, söz ve nasihatlerini eyleme dönüştürmeye çok ihtiyacımız vardır. Peygamberimiz “ Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyi. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın üç günden fazla (din)kardeşi ile dargın durması helal olmaz” buyurmuştur. Buhari,Edep, 57.  İslamda barış var, paylaşım ve dayanışma var. Bir ve beraber olmak, karşılıklı sevgi ve saygı, birey ve topluma faydalı olmak, geleceğe yönelik istikamet belirlemek var. Günü kurtarmak, iş yapıyor gözükmek, kendi menfaatini ön plana almak, İslam’ın ruhuna uygun değildir. Müslüman kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmesi gerekir. Eğer bir şeyi hoş gömüyorsa, kardeşi için de hoş görmemesi, Peygamberimizin sünnetine olan bağlılığındandır.

 Birliğin temelinde, saygı ve sevgi, hoş görü, hüsnü zan sahibi olmak vardır. Kıskançlığın, su-i zannın, sübjektifliğin, egoizmin olduğu yerlerde dirlikten, beraberlikten, muhabbetten paylaşımdan söz etmek oldukça zor olsa gerek. Peygamberimiz (sav) efendimiz diğer bir hadisinde, “ İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi?. Aranızda selamı yayınız” buyurmuştur. Müslim, İman, 93. Genelde dünya insanlığının biri diğerine zarar vermeden karşılıklı güven içinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için Peygamberimiz (sav) efendimizin ilahi mesajına kulak vermeleri önem arz etmektedir. Müslüman olarak bizlerin de aile yuvalarımızda huzur, güven, sevgi ve saygının yerleşmesi, toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin,  kaynaşma ve dayanışmanın daim olması için efendimizin ahlakını örnek alıp yaşamak o denli önemlidir. Toplumsal birlikteliğin sağlanması buna bağlıdır. Peygamberimiz (sav) efendimizin hayat tarzını örnek alarak yaşantımızı onun sünnetinde buluşturarak devam ettirmek, toplumdaki huzur ve güvenliği sağlayacaktır. Günümüzde buna çok ihtiyaç vardır.

                                                                                                                         

 

                                                                                                       Tahsin ÖTGÜÇ-Emekli müftü. 

                                                                                                                            

Yazarın Diğer Yazıları