Tahsin ÖTGÜÇ

Hz MUHAMMEDİN DAVRANIŞ MODELLERİ  

Tahsin ÖTGÜÇ

Hz MUHAMMEDİN DAVRANIŞ MODELLERİ      
    Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) efendimiz, doğup büyüdüğü Mekke'nin Kureyş toplumu içeresinde, doğruluğu, dürüstlüğü, cömertliği, tevazu ve vakarlığı ile halkın güvenini kazanmıştı. Bir gün müşriklerin lideri           Ebu Cehil Peygamberimize, "  Ya Muhammed biz senin sözünün doğruluğuna inanıyoruz. Zira sana Muhammed'ül  Emin ismini veren biziz. Biz senin Peygamberliğine inanmıyoruz "demiştir. Hayatında şaka da olsa yalan konuşmamış, kimseyi incitmemiş, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamış, insana insan olduğundan dolayı değer veren insanlık için örnek insan. Çocukluğunda ve gençliğinde, etrafındakilerin hak ve hukukunu daima gözetir, yardımlaşmayı sever, muhataplarıyla yumuşak tonla konuşurdu. Kendisinden bir şey istendiğinde varsa mutlaka verir,  var olanı yok demezdi.  Eğer muhatabı yardım isteğini ısrar ederse bir yerden ödünç alır, ihtiyacını giderirdi.           
……………………………..
                       Yüce Allah onun hakkında Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur."O, nefis arzusu ile konuşmaz. ( Size okuduğu ) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Necm/ 3-4 .  Cenab-ı Hak, efendimizi, her hususta vahyi ilahiye dayanarak konuştuğunu, kendi arzusu ile bir söz söylemediğini beyan etmektedir. Bu yönüyle Peygamberimiz ( sav) efendimizin hayatının Kur'an olduğunu             görüyoruz. Bundan dolayıdır ki, efendimiz bütün insanlık için mo- deldir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde, " Rabbim beni terbiye etti. O, ne güzel terbiye etti." Buyurmuştur. Kenzul Ummal, 11/406. Yüce Mevla'mızın terbiye ettiği efendimizin, gelmiş ve gelecek tüm insanlık için örnek ve rehber olması tabiidir. Onun söz ve davranışları insanlık için huzur ve mutluluk kaynağıdır. 
Yüce Allah,  Ayet-i Kerimesinde  (cc) şöyle buyurdular," And olsun Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." Ahzab / 21 . Dünya ve ahiretimizin mamur edilmesi için efendimizin hayatının örnek alınması gerekmektedir. Onun örnek alınması, sünneti seniyyesinin yaşanması ile mümkündür. Onun sünnetine baktığımızda, insana saygı  ve sevgiyi , merhamet,, şefkat ve hoşgörüyü görüyoruz. Doğruluğu, dürüstlüğü, hakkaniyeti görüyoruz. Kul ve komşu haklarını, ana- babaya ihsanı, kadın haklarına saygıyı görüyoruz. Vel hasıl onun hayatına baktığımızda insana yakışır hayat tarzı görüyoruz. bu hasletlere sahip olduğumuzda, evimizde ve toplumda huzur ve güven oluşacaktır. Aile yuvamızda ve içinde bulunduğumuz cemiyette arzu ettiğimiz saygı, sevgi ve hoşgörüyü bulamıyorsak sebebini kendimizde aramalıyız. Tek çare evrensel peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav) efendimizin hayatını örnek alarak yaşamaktır. Neyi, nasıl yapmamızı tavsiye etmişlerse aynen yapmak, neden uzak durmamızı istemişlerse hemen terk etmektir.   
…………………….
                      Dünya ve ahiretimizin huzur ve mutluluğu, efendimizin hayatını örnek alıp yaşamağa bağlıdır. Öyle ise onun tavsiyelerini mutlaka nazarı dikkate alıp sözlerini ve davranışlarını örnek almak gerekir. Bizlere emanet ettiği, iki asıl kaynak olan Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyeden beslenmeye devam etmek lazım gelir. Bu dünya üzerinde yaşayan İslam ümmetinin kendi aralarındaki birlik ve beraberliği, huzur ve barışı sağlamak için buna ihtiyaç vardır. İki kaynaktan beslenebilmek için okumanın gerekli olduğunu idrak edelim. Efendimizin "İki günü eşit olan ziyandadır" sözünü hafızamızdan çıkarmayalım. Böylece Allah'ın verdiği zaman nimetinin hakkını verelim. Peygamberimiz (sav) efendimizin davranış modellerini hayatımızla buluşturursan yarınlara güvenle bakmak gibi  mutlu bir ortama kavuşma imkanımız doğar.    
         
Tahsin ÖTGÜÇ 
İl Müftü Yardımcısı         
 

Yazarın Diğer Yazıları