Tahsin ÖTGÜÇ

HİCRET VE MUHARREM AYI

Tahsin ÖTGÜÇ

HİCRET VE MUHARREM AYI

Miladi 610 tarihinde kendisine evrensel Peygamberlik görevi verilen Hz. Muhammed (sav), bu ulvi vazifeyi 13 yıl süreyle Mekke’de sürdürmüştür. Her türlü zorbaya, işkencelere, baskılara rağmen halkı İslam’a davet görevini yılmadan, usanmadan devam etmiştir. Başta Ebu Cehil olmak üzere birçok müşrik efendimizin etrafındaki Müslümanları dağıtmak, yeni Müslüman olanlara gözdağı vererek inancından vaz geçirmek için akıllarına gelen her hileye başvuruyorlardı. Bunlardan en zoru ve en çetini Peygamberimizle beraber ashabın Mekke’nin bir bölgesinde yaşamaya zorlamalarıdır. Ekonomik ve sosyal yönden baskılar kurarak, efendimizin ikamet ettiği yere yiyecek, su ve ilaç gönderilmesine mani oldular. İnsanların hasta olmalarına, çocukların ölmelerine sebep oldular.

………………….

      Bu olumsuzlukların karşısında Mekke’de hayatın zor olduğunu gören sahabelerden bazıları efendimizden Medine’ye gitmek üzere izin aldılar. Bundan sonra her geçen gün Medine’ye giden sahabe sayısı artarak devam etti. Mekke’deki müşrikler Hz. Muhammedi öldürme kararını aldıklarında bu durum Cebrail tarafından efendimize bildirildi. Zilhiccenin sonları ve muharrem ayının başlarında Mekke’den Medine’ye hicret izni verildi. Efendimiz Hz Aliyi evine çağırıp mekkede ki halkın kendisinde bulunan emanetleri teslim etti ve evden çıktı. Evin etrafında bulunan silahlı kişiler onu göremediler Efendimiz Hz. Ebu Bekir’le beraber Sevir Mağarasına gittiler. Burada bir iki gün kaldıktan sonra Medieneye gitmek üzere yola çıktılar. Yani Mekke’den Medine ye hicret ettiler.

……………………

       Hicret: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Hicret, Peygamberimizin 622 tarihinde Mekke’den Medine ye göç etmesine isim olmuştur. Peygamber efendimiz başta olmak üzere ashabın hicreti, İslamı anlatmak ve yaşamak içindir. Hicret, küfürden, batıldan kaçış değildir. Bunlarla daha iyi mücadele etmek, hakkı hakim kılmak için mekan değiştirmektir. Müsait mekan bulmak içindir. Öyle de olmuştur. Zira 8 yıl sonra 630 tarihinde Mekke müşriklerden, Kabe’de putlardan temizlenmiştir. Bunun için İslam tarihinde hicretin büyük önemi vardır. İslam Mekke’de doğdu, Medine’den tüm dünyaya yayılma imkânı bulmuştur.

…………………

Peygamber efendimiz Medine’ye vardığında Küba köyünde bir mescit yaptırdı. Bu İslam tarihinde ilk mescittir Kuranda takva mescidi olarak geçmektedir. Buradan Medine’nin Merkezine giden efendimiz 7 ay kadar süreyle Hz Eyyub’un evinde kalıp Mescidi Nebevi tamamlanınca kendisi için yapılan hücreyi saadetlerine yerleştiler. Muhacirle Ensar kardeş olup kaynaştılar. 10 yıl süreyle İslam, buradan tüm dünyaya yayılma imkânı buldu. Bunda hicretin payı büyüktür.

1 Muharrem 622 tarihi, Hz Ömer ( R.A) ın hilafeti zamanında hicri (İslami) yılın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.21.09.2017 tarihinde hicri(1439) yılına girmiş bulunmaktayız.. Bu yıl Müslümanlara aittir. Muharrem ayı haram aylardan biridir. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurdular. ”Ramazan ayından sonra en efdal oruç, Muharrem ayı orucudur. Farz namazdan sonra en efdal namaz ise gece namazıdır.”.(Riyazüssaihin.) Muharrem ayının onuncu gününe aşure günü denir. Bu gün oruç tutmak müstahaptur. Peygamberimiz (sav) efendimiz aynı gün Yahudilerin de oruç tutmalarından dolayo onlara benzememek için, Muharrem ayının 9.uncu ve onuncu günü veya onuncu günü ile onbirinci günleri oruç tutmuşlardır. Ashabına da böyle yapmalarını tavsiye etmişlerdir. Bizler de bu usule uymalıyız. Muharrem ayı, dört haram aydan biridir. Bu aylarda savaşmak haramdır. Muharrem, değer verilen, saygı gösterilen, haram kılınan anlamlarına gelmektedir.

 Muharrem ayının onuncu günü şu tarihi olaylar meydana gelmiştir. Allah Hz Âdem’in tövbesini kabul etti. Hz İdris Peygamber semaya çıkarıldı. Hz Nuh’un gemisi cüda dağına indirildi. Hz İbrahim peygambere halilullah ismi verildi. Nemrutun ateşinden kurtuldu. Hz süleymanın tövbesi kabul edildi. Hz Eyyub peygambere sıhhat ihsan edildi. Hz Musa a.s, Firavunun zulmünden kurtuldu. Hz Yunus a,s balığın karnından kurtuldu. Hz İsa Semaya yükseltildi. Ümmeti Muhammet için mükerrem kılındı. Allah, Muharrem ayı ve yeni Hicri 1439 yılını, Muhammet Ümmeti için hatalardan, günahlardan arınmaya, gerçekleri kavramaya, İslami şuurla şuurlanmaya vesile eylesin. Dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara yapılan baskıların, katliamların ve her türlü zulümlerin sona ermesini, İslam aleminin kendine yakışan hayatla buluşmasına vesile eylesin.                   

                                                                                                                          

                                                                                                                             Tahsin Ötgüç

 İl Müftü Yardımcısı

Yazarın Diğer Yazıları