Tahsin ÖTGÜÇ

HER İŞİN BAŞI BESMELE

Tahsin ÖTGÜÇ

İbadetlere ve dünya işlerine başlarken besmele okunur. Yani Bismillahirahmanirrahim denir. Bu davranış, Müslümanlara aittir. Besmelenin içinde üç isim vardır. Allah, Rahman ve Rahim. Bu isimlerin her biri Allah’a aittir. Kişi bu isimlerden hangisini söylerse Allah’ı anmış olur. Allah’ın isminin anıldığı yerde, şeytanın Müslümana karşı tesir etme gücü tükenir. Böyle olunca da kişi, işine huzurlu başlar, sonuç da bereketli olur. Besmele ile başlanmayan işte bereket yoktur. Bu bakımdandır ki, başlayacağımız işin kolay ve düzgün gitmesi, sonucun da bereketli olması için besmelenin okunması o denli önemlidir. Nasıl ki, selam vermeyi alışkanlık haline getirebilmişiz, Bismillah sözcüğünü de kolay telaffuz eder hale gelmemiz önem arz eder.

                Allah Kur’an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyurmaktadır. “De ki, ister Allah, diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler onundur. İsra, 110. Allah: Allah için kullanılan özel isimdir. Sadece âlemlerin Rabbi olan Allah için kullanılır. Tanrı ilah anlamına

gelir Allah için özel isim olarak kullanılmaz.

               

                 Rahman: hayrı başkasına ulaştırmak anlamına gelir. Allahtan başkası için isim olarak kullanılmaz. Rahman: bu dünyada bütün canlılara (kâfir, mümin ayırımı yapmadan)    rızk verilmesini ifade eder.,Her canlının birbirini acıması Yüce Allah’ın Rahman sıfatının bir tecellisidir.

                 Rahim: Yüce Allah’ın ahirette sadece müminlere nimet vereceği ve rahmetinin sadece onlara mahsus olacağını ifade etmektedir. Peygamberimiz,(sav) efendimiz,” bana bir ayet indirilmiştir ki, bu ayet bismillahirahmanirrahim olup benim ve Süleyman a.s ‘ın dışında hiç bir nebiye indirilmemiştir “  buyurmuşlardır. Besmele aynı zamanda fatiha süresinin birinci ayetidir.

                 

              İfa edeceğimiz ibadetlerin başında ve dünyevi işlerimize başlarken besmele yi söylemek sünnettir. Yemeğe başlarken, kitap okumaya başlarken, tarlaya tohumu ataken, vel hasıl her eylemin başında bismillah dememiz fayda getirir. Aynı zamanda bizleri şeytanın şerrinden korur. Yani şeytan, yediğimize, içtiğimize, okuduğumuza, verdiğimiz derslere, yaptığımız sohbetlere ortak olamaz. Böyle olunca da çalışmalarımız hayırlı ve bereketli olur. Peygamberimiz (sav) efendimiz,” Besmele ile başlanmayan her iş, bereketsiz ve güdük olur,” buyurdular. Riyazüssalihin. Başladığımız her hangi bir işin neticesinin arzu ettiğimiz noktaya gelmesi için besmele okumanın önemli rolü vardır. Müslüman olarak en azından “bismillah” sözünü her işimizin başında telaffuz etmeyi kendimizi alıştırmalıyız.. Bu sözü düşünmeden söyleyecek hale gelmeliyiz. Bismillah sözünü söylemek, sünnet, rahmanirrahim ise, müstehaptır.

    

               Bir gün ashab-ı kiramdan bazıları Peygamberimiz (sav) efendimize, ey Allah’ın resülü çok yemek yiyoruz fakat doymuyoruz, dediler. Efendimiz, besmele çekin ve önünüzden yiyin, buyurdular. Besmele ile başlanmayan her şeye şeytan ortak olur. Şeytanın ortak olduğu yemekte, eylem ve söylemde hayır olmaz, bereket de olmaz. Huzursuzluk Başlar, Yaptıklarımızdan manen zevk ve tat alamayız. Bunun örneklerini toplun içinde görmek mümkündür. Çok kazanıyorum yetiremiyorum, çok çalışıyorum fakat zamanında işlerimi bitiremiyorum veya çok ekiyorum arzu ettiğim tahılı alamıyorum diye söylenenler olabiliyor.

        

          Her zaman her yeni bir işe başladığımızda “besmeleyi” okumayı ihmal etmemeliyiz.

Bunu hem kendimiz için hem de çocuklarımız için alışkanlık haline getirmeliyiz. Bilmeliyiz ki, Allah’ın isminin anılarak başladığımız her işimizin sonu hayırlı ve bereketli olacaktır. Bunu yaşadığımız zaman görme imkânına sahip olabiliriz. Evimize girerken, kitap okumaya başlarken, mesleğimizi icra ederken, yemeğe başlarken, yatarken ve kalkarken, velhasıl her yeni işe koyulurken besmele ( bismillahirrahmenirrahim) okumak, başladığımız işi, bereketli kılacağı gibi, neticenin de hayırlı olmasına vesile olacaktır. Selamlaşmak, her işe besmele ile başlamak, hediyeleşmek, ikramda bulunmak, paylaşmak, bunlar Müslümanlara ait özelliklerdir.                                   

                                                                      Tahsin ÖTGÜÇ –Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları