Tahsin ÖTGÜÇ

HAYAT DEDİĞİN

Tahsin ÖTGÜÇ

Hayat, yaşamla ölüm arasında bir süreçtir. Bu sürecin başlangıcı ve sona ermesi Yüce Allah’ın bilgisi ve takdirindedir. İnsan, ne zaman, nerede, hangi durumda hayat hakkının sona ereğini bilemez. İnsana düşen, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmasıdır. Her an Yaratanına kavuşacakmış gibi hazırlıklı olmasıdır. Peygamberimiz (sav) efendimiz ashabıyla berber olduğu bir ortamda arazi üzerine bir kaç değnek dikti ve buyurdu ki, bu değnek insanın ömrü, şu değnek, insanın emeli, diğer değnek ise insanın ecelidir. İnsan, emeline ulaşmak için uğraşırken ecel denilen şey karşısına çıkıverir. Ecel, insan hayatının sona ermesidir. Hayat hakkının sona erdiği vakittir.

                İnsanın yaratılması, kendisine hayat hakkının verilmesi, bir gayeye dayanmaktadır. Bu gaye, Yüce Yaratana karşı kulluğunun gereğini yerine getirmesidir. Allah, Kuran- kerimde Şöyle buyurmaktadır.” O(Allah)ki, sizi daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı”  Mülk,3. Hayat, gayesiz olmadığı gibi ölüm de yok oluş değildir. Ebedi Âlem için yer değiştirmektir. Bu dünya hayatı üzerinde yaşayan tüm insanlar için bir imtihan noktası, denenme ve sınanma yeridir. İmtihanı kazanmak için Yaratana teslim olarak Onun gönderdiği ilahi kelamla buluşarak, kurandan alınan öğreti ve feyizle, evrensel ve cihanşümul peygamberimizin rehberliğinde hayatın idamesini sürdürmektir. Ancak bu sayede sıratalmüstegıym diye isim verilen Allaha giden dosdoğru yolda yürümek mümkün olabilir.

                Unutulmamalıdır ki, insan her arzu ettiğine Allah’ın izin verdiği kadarınca ulaşabilir. Yapılmadığı veya ulaşılmadığı zaman üzülmeye gerek yoktur. Allah her şeyin hayırlısını versin deyip tevekkül etmek en doğru yoldur. 6 Şubat 2023 tarihinde Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilimizde 7.7 gücünde deprem oldu. Bu güne kadar dünyada bile olmayan yıkıcı gücü oldukça büyük olan bu depremde pek çok bina yıkılmıştır. Vefat eden ve yaralı olanların sayısı bir hayli çoktur. Allah ülke ve milletimizi bu nevi insan gücünün kifayet edemeyeceği afetlerden muhafaza eylesin. Deprem bölgelerinde vefat eden kardeşlerimize Yüce Allahtan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Kederli aileleri ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize Allah’tan şifa diliyorum.

                Deprem bölgelerinde gece ve gündüz enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmak için çalışan sivil ve askeri personelden Allah razı olsun. Aynı zamanda dış ülkelerden gelip deprem bölgelerinde çalışan personeli tebrik ediyorum. Deprem bölgelerine maddi ve manevi yönden yardımlarını gönderen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Allah hayırlarını makbul eylesin. T. Diyanet vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bölgelere 9 tır ayni yardım malzemeleri gönderilmiştir. Aynı zamanda bölgelerde mobil mutfak kurularak afet zedelere sıcak yemek dağıtılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı Vakıf ve Başkanlığımızı tebrik ediyorum.  Gün, bir ve beraber olma günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, laf üretme değil, iş yapa günüdür. Deprem bölgelerinde dolaşarak yalan ve yanlış bilgi paylaşımında bulunmak, insanlık dışı bir eylemdir.  Bu bölgelerde afetzedelerin acılarının paylaşılması adına yardım etmek gerekir. Umreye gitmek için para biriktiren Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin eşi, biriktirdiği sekzen dört bin lirayı, afetzedelere ulaştırmak üzere Diyanet vakfı görevlisine teslim etmiştir. Bu örnek davranışından dolayı hanımefendiyi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İşte böyle olunması gerekiyor. Allah deprem bölgelerinde çalışan tüm görevlilere güç ve kuvvet versin. Allah, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin.

                                                                                 

                                                                         Tahsin ÖTGÜÇ-Emekli Müftü

Yazarın Diğer Yazıları