Tahsin ÖTGÜÇ

DÜNYA İMTİHANDA

Tahsin ÖTGÜÇ

Dünya sahnesine Allah’a kulluk etmek üzere gelen her insanın eceli gelinceye kadar hayat hakkı doğuştan kendisine verilmiştir. Bu hak yaratan tarafından koruma altına alınmıştır. Bu nedenledir ki, hayat hakkı mukaddestir dokunulamaz. Hiçbir kimsenin bir diğerinin yaşamasına zarar vermesi veya hayatına son vermesine vesile olması, insanlık ve İslam’a aykırıdır. Günümüzde yeryüzünde yaşayan toplumlar( milletler)  arasında Müslüman olmasından dolayı itilen, kakılan, gayri insani muameleye tabi tutulan mazlum ve mağdurları görebiliyoruz. Bir tarafta zevki sefa içinde yaşayanlar, diğer tarafta evinden barkından kovulmuş, sokaklarda yaşayan ekmeği ve suyu olmayan garipler var. Üzerlerine varil bombaları atılan ve içinde bulundukları hali Allah’a havale eden mazlumlar var. Filistin’de Yemen’de, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da zalimleri Allah’a şikâyet eden çocuklar var. Eşlerini kaybeden gaziler var. Bütün mazlum ve mağdurlar zalim ve kafirleri dünyanın sahibi olan Allaha şikayet ediyorlar. Şunu iyi bilmek ve anlamak lazım gelir ki, hiçbir insan ve topluma Allah’ın bilgisi olmadan bir musibet gelmez. CORONA virüsü, buna dahildir. İşte bu gün dünya insanlığı, CORONA virüsü karşısında büyük bir imtihan veriyor.

                Allah’ın haram kıldığı her şeyde büyük bir hikmet vardır. Allah insanın zararına olan her şeyi yasak kılmıştır. Allah’ın emir ve yasaklarına riayet edildiği zaman huzur, mutluluk ve güven kendiliğinden gelir. Allah’ın ilahi fermanın tanınmadığı, adaletin ve hukukun olmadığı, insanlığın bittiği yerlerde huzur ve mutluluktan bahsetmek düşünülemez. İnsanlık o kadar azdı ki, dünyada adalet kalmadı. Gayri Müslimler, insanlıktan, Müslümanlar da İslam’dan uzaklaştı. Müslümanlar, adaletin ve insanlığın korunması için kendi aralarında birlik olup, model olamadılar. Türkiye hariç suyun akarına kapıldılar. Zalimlerin ve kâfirlerin değirmenlerine su taşıdılar ve el an taşımaktalar. İşte insanlığın bittiği, azgınlığın ve adaletin tavan yaptığı bir noktada dünyayı sarsan CORONA virüsü denilen gözle görünmeyen bir varlık ortaya çıktı. Bu öyle bir virüs ki, insandan insana temasla geçmekte ve göremediğimiz her yerde yaşamakta. Allah bizleri ve insanlığı bu Korona virüs musibetinden muhafaza eylesin.

                Dünya insanlığı asrın vebası CORONA virüsüne karşı korunma ve tedavi çarelerini ararken aynı zamanda büyük bir imtihan vermektedir. Sözünü ettiğimiz virüsten dolayı kişi tedavi olsa bile bu mikrobun tekrar aynı kişide ortaya çıkmayacağına dair bir garanti yoktur. Dünya büyük bir afetin içine düşmüştür. Bu öyle bir afet ki, ulaşmadığı yer yok gibidir. Dünya insanı şunu bilmesi lazım gelir ki, adaletin, hakkaniyetin ve insanlığın olmadığı yerde Allah’ın rızası yoktur. Allah’ın rızasının olmadığı yerlerde Onun gazabı ve ilahi cezası vardır. Yüce Allah. Yemende, Filistin’de, Suriye’de, Libya’da, Irak’ta ve diğer bölgelerde insanlara yapılan zulme razı değildir. Buralardaki olaylar Allah’ın kızmasına ve gazaba gelmesine sebep olmaktadır. Allah bu dünyanın sahibidir. Hiçbir kimse ben dünyanın hâkimiyim diyemez. Derse bir zamanlar Beytullah’ı yıkmaya gelen Ebrehinin haline düşer. Ebrehenin kendisi ve ordusunun tamamını Ebabil kuşları yok olmalarına sebep oldular. Allah Ebrehe ve ordusunu Ebabil kuşları vasıtasıyla yok etmiştir. İnsanoğlu aciz bir varlıktır. Yaratanı karşısında kendi konumunu bilerek hareket etmesi kendi lehine olacaktır.

                Evet dünya imtihan veriyor. İnanan ve inanmayan her kes bu imtihana tabidir. Allah Kuran’ında “Gerçekten iyilikler kötülükleri giderir. Bu da düşünebilenler için bir öğüttür” buyurmaktadır. Hud, 114. Dünya üzerinde adalet, hakkaniyet ve insanlık hâkim olduğu zaman elem ve ıstıraplar sona erecektir. Ağlayan çocuklar güldüğü zaman, kadınlar yuvalarında eşleri ile beraber olduklarında huzur ve güven gelecektir. Paralar, silahların yerine fakir ve kimsesizlere harcandığında, halkın huzurunu kaçıran teröristlerle mücadele edildiğinde, barışı sağlamak amacıyla yabancı bir ülkeye girenlerin zamanı gelince geriye döndüğünde, Petrol kuyularına sahip olmak için terör örgütlerine her türlü yardım yapmaktan vaz geçildiğinde dünya barışı sağlanmış olacaktır. Bu barış her ülkenin geleceğine güvenle bakmasına vesile olacaktır. Dünya ülkelerinin buna bu gün daha çok ihtiyacı vardır. İnsana insan olmak yakışır. Geleceğin huzur ve mutlu olması için yeni bir dünya diyorum. Allah ülkemizi ve insanlığı CORONA Virüsünden kurtarsın. Bu beladan ders almayı nasip etsin inşallah.

                                                                                                                 Tahsin ÖTGÜÇ- Emekli Müftü

 

Yazarın Diğer Yazıları