Tahsin ÖTGÜÇ

CENNNETE GÖTÜREN SALİH AMEL

Tahsin ÖTGÜÇ

Salih amel, Allah’ın rızasını gözeterek birey ve toplumun yararına söylenilen sözler, icra edilen fiil ve davranışlardır. Kur’an-ı Kerimde Salih amelle ilgili önemli sayıda ayetler vardır. Yüce Allah Kur’anı kerimde “ Şüphesiz iman edip, Salih ameller işleyenler var ya, işte onlar insanların en hayırlısıdırlar.  Rableri katında mükâfatı,  altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. İşte bu mükâfat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur” buyurmuştur. Beyyine / 7-8.    Ayeti kerimenin manasından anlıyoruz ki, Salih amel işleyenler, insanların en hayırlısıdır. Bu hal içinde olanların ahiret yurdunda kendilerine verilecek olan mükâfatın cennet olacağı bir gerçektir.   

                             Salih amel Müslüman’ı cennete götüren vasıtadır.  Dünyevi ve dini her iki sahada yapılan işler, söylenilen sözler Allah’ın rızası gözetilerek birey ve toplumun yararına olduğu sürece Salih amel ( yaralı ve güzel davranış ) olmaya devam eder. Sorumlu olduğumuz işlerimizi usulüne uygun şekilde yapmak, etrafımızdakilere faydalı olmak, insanlara güven vermek, ihtiyaç sahiplerine gücümüz nispetinde yardım etmek, Bilgi ve tecrübelerimizi Yaratanın rızası için insanlarla paylaşmak, her işe besmele ile başlamak, karşılaştığımız insanlara selam vermek ve bizlere verilen selamı almak, ibadetlerimizi bilinçli yapmak, hayatımızın her safhasında iyiliği emir, kötülüğü nehye der olmak, vb. Salih amel kapsamına girmektedir.

                           Allah (c,c)  Kur’anında “ Şüphesiz Allah, Müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an da kesin olarak vaad etmiştir.. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren?. O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl büyük başarı budur” buyurmuştur. Tövbe /111.  Allah için onun yolunda canıyla, malıyla çalışan, bu hususta gayretini daim kılan Müslümanlara Allah cenneti vaad etmiştir. Yapılan faydalı ve hayırlı hiçbir işin boşa gitmeyeceği, her kesin neyi ne kadar yapıyorsa, yaptığının karşılığını alma hakkına sahip olduğu bir hakikattir.

                             Yüce Yaratanımız , “ İman edip Salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah, zalimleri sevmez” buyurmaktadır. Al-i İmran,57. Bir başka ayetinde ise, “ İman edip Salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır” buyurmuştur. Rad / 29.  Bir amelin Salih amel olabilmesi için, Salih ameli yapan kişinin Müslüman olması, Salih ameli, imanın gereği olarak yapması, Kur’ana ve sünnete uygun olması, tam bir ihlas ve  iyi niyetle yapılması  gerekir. Allah (cc)  “ Salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm” buyurmaktadır.  Sebe / 11. Yüce Mevla’mız gelişi güzel değil, Kur’an ve sünnete uygun, Allah’ın rızası gözetilerek amel işlememizi emrediyor. Biz Allah’ı görmesek de. O bizi her daim görmektedir. Müslüman olarak bu şuura ulaşırsak, gerisi kolaydır. Allah’ın yasak kıldıklarından kaçınmak, emir buyurduklarını inancımızın gereği olarak yerine getirmek, Salih ameldir. (Yararlı ve güzel davranış)

                            Peygamberimiz (sav) efendimiz bir hadisinde:” Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder, ikisi geri döner, biri onunla beraber olur. Aile efradı, malı ve ameli, onu kabre kadar takip eder. Ailesi ve malı geri döner. Geriye yalnızca onunla birlikte ameli kalır” buyurmuştur. Buhari, Rikak, 42. Unutulmamalıdır ki, bu ameller, Allah (cc) ın kabul edeceği Salih amellerdir. Bu bakımdan bizleri cennete taşıyacak ibadetlerimizi, Allahın rızasını gözeterek Salih amellerle tezahür ettirmeliyiz. Bu ameller hem dünyamızı, hem de ahretimizi, huzurlu ve mutlu kılar. Evlerimizde ve iş yerlerimizde bereket meydana gelir.  Birilerinin görmesi için yapılan işler ve söylenilen sözler, günü kurtarma adına zahiren faydalı görünse de gerçek manada kendimizi aldatmaktan öteye gidemez. Ahiret yurdu için hiçbir faydası yoktur.   Bundan dolayı üzerinde yaşadığımız dünya hayatını çok iyi değerlendirmek durumundayız. Böylece ahiretimizi de mamur etmiş olabiliriz.                                    

                     

                                                                                                Tahsin ÖTGÜÇ Emekli müftü

Yazarın Diğer Yazıları