Vergi affı ve yapılandırma için son tarih 31 Temmuz!

Bartın Defterdarlığı, 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili açıklamada bulundu. Defterdarlık, vergi affı ve yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için getirilen peşin ve taksitli ödeme kolaylıklarını açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler içinse son tarih 31 Temmuz!

Vergi affı ve yapılandırma için son tarih 31 Temmuz!

Bartın Defterdarlığı, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili açıklamada bulundu. Defterdarlık vergi affı ve yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için getirilen peşin ve taksitli ödeme kolaylıklarını söyle açıkladı:

“7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Söz konusu kanunla kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh toluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasında borçların yapılandırılması, beyan edilmiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezası ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması,

Devam eden borçlar için peşin ödeme kolaylığı

6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.  ancak anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk taksit ödeme süresi içinde 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin  tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksit ödemelerinin süresinde yapılması önemli

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkanından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.  bu çerçevede 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanın kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödemeleri ile Temmuz 2018 ayında yapılacak taksit ödemelerinin süresinde yapılması büyük önem arz etmektedir.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.  Ödemelerin, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan (02:00- 22: 00 saatleri arasında) İnteraktif Vergi Dairesi uygulamalarımızdan ( IOS ve Android ) (02:00- 22: 00 saatleri arasında), GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android) (02: 00- 22: 00  saatleri arasında), anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden yapılması mümkündür.”