Üniversitede hizmet içi eğitimler de online yapılıyor

Bartın Üniversitesi'nde verilen hizmet etkinliğinin, veriminin ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler, video konferans aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Üniversitede hizmet içi eğitimler de online yapılıyor

Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle çalışmaların ara verilmeden sürdürüldüğü Bartın Üniversitesi’nde, Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler devam ettiriliyor. Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler, video konferans aracılığıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda ilk online hizmet içi eğitim, Tekniker Bayram Turidi tarafından "Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi" konusunda verildi. İdari personelin yoğun ilgi gösterdiği online etkinlikte, uygulanan kalite dokümantasyon sistemi hakkında bilgiler veren Turidi, “Dokümanların Toplanması”, “Sınıflandırma”, “Kodlama” ve “Doküman Revizyon Bilgisi” konularını aktararak, “Kalite El Kitabı”nı tanıttı.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, sürekli iyileşme bilinciyle çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü kaydederek, “Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan ‘Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek’ amacı doğrultusunda çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. COVID-19 küresel salgını sebebiyle, planladığımız eğitimlerimize uzaktan eğitim teknolojileri aracılığıyla yapıyoruz. Amacımız her geçen gün büyüyen ve gelişen üniversitemizde hizmetlerin başarıyla sürdürülmesi, meslekte ilerleme ve gelişim ihtiyaçlarını verilen eğitimlerle karşılanarak, hizmetteki verimin ve kalitenin yükseltilmesidir. Bu düşüncelerle, eğitimi veren tekniker Bayram Turidi’ye katkıları için teşekkür ediyorum. Ayrıca, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun hocamıza sürece olan katkıları ile bizleri hep daha iyisine ulaşma konusundaki teşvikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Eğitimlere katılarak iyi dileklerini ileten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Pek çok anlamda ilkleri gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla her alanda iyileşme sağlıyor ve tüm bileşenlerimiz ile birlikte geleceğe yürüyoruz. Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmayı hedeflediğimiz bu süreçte büyüyor, gelişiyor ve ilerliyoruz. Bu noktada katkı sunan Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Personelimizin gelişimini destekleyen bu gibi etkinliklerin de devamı dileyerek, emek verenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.