Tunç: 'Demokrasi düşmanlığı yapıyorlar'

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, son günlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya dönük tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak 'Demokrasi düşmanlığı yapıyorlar' dedi.

Tunç: 'Demokrasi düşmanlığı yapıyorlar'

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, son günlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni a dönük eleştirilerinin karalamaya dönük olduğunu ifade eden  Milletvekili Tunç, bu eleştirileri tek tek şu şekilde cevapladı:

“1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmalar kasıtlıdır. “Anayasa değişikliği meşru değildir” demek, millete saygısızlıktır, halkın oyunu meşru görmemektir. Bunu yapanlar, milletin yönetimde doğrudan söz sahibi olmasından rahatsız olanlardır.

2. Yeni sistemde Meclis’in gücünün azaldığını, eski sistemde Meclis’in gücünün fazla olduğunu söyleyenlerin amacı gerçek dışı bir algı oluşturmaktan ibarettir.

3. Eski sistemde “Parlamento” vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise “Parlamento” ortadan kalktı demek abesle iştigaldir.

4. Yeni sistemi eleştirmek için “Parlamenter Sistem” güzellemeleri yapanlar, bu milletin parlamenter sistemden çektiği sıkıntıları unuttu mu zannediyorlar?

Darbeleri, muhtıraları, siyasi krizleri, ekonomik krizleri, anarşiyi, terörü eski sistem üretmedi mi?

5. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ön şartıdır, eski sistemde kuvvetler ayrı mıydı? Yasama ile yürütme birleşikti. Hükümet, parlamentonun içinden çıkıyordu, yasayı yapan da uygulayan da denetleyen de denetlenen de adeta tek organ gibiydi.

6. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ile Yürütme ayrıldı. Yasamanın yürütmeyi denetleme imkanı var, Yasamanın elinde Yürütmeyi Soruşturma mekanizması var, kararnameler karşısında kanunların üstünlüğü söz konusu.

7. Parlamenter sistemde “Gensoru vardı” diyenler, kimi kandırıyorsunuz? 100 yılda kaç hükümet gensoru ile düşürüldü. Koalisyon anlaşmazlığı nedeniyle 1-2 istisna dışında yok böyle bir örnek.

8. Parlamenter sistemde, ister tek başına olsun, ister koalisyon olsun, hükümetin istemediği tek bir kanun teklifinin Meclis’te kabul edildiğine dair tek bir örnek yoktur.

Yeni sistemde kanun teklif etme, kanun yapma yetkisi yalnızca Milletvekillerine aittir.

9. Cumhuriyeti güçlendiren, kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçiren, Yürütmenin hızlı karar alma ve etkili uygulamasını sağlayan (Terörle mücadele, Korona ile mücadelede görüldüğü üzere) yeni sisteme ülkemiz hızla uyum sağladıkça birilerinin rahatsızlıkları da artmaktadır.

10. Yeni sistem; milletin değerleri ile barışık olmanızı gerektiriyor, milli manevi değerlerine saygılı olmanızı gerektiriyor, iktidar olabilmek için halkın gönlüne girebilmeyi gerektiriyor.

11. Bunu göze alamayanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyor, Milli İradenin tecelligahı TBMM’ni itibarsızlaştırmak ve Milli İradenin yansıması “Cumhurbaşkanlığı” makamını artık kabak tadı veren “Saray” gibi ifadelerle nitelendirerek demokrasi düşmanlığı yapıyorlar.

12. “Saray rejiminin sonu geliyor” “Devlet memurları ayağınız denk alın” Seçim ya da başka bir şekilde gidecekler” şeklindeki beyanlarla darbe çağrısı yapanlar hevesiniz boşuna,15 Temmuz’da o darbecilerin başına geleni çabuk unuttunuz, eski Türkiye yok artık, yeni ve güçlü bir Türkiye var.