ULUSİCRA DAİRESİ

ULUSİCRA DAİRESİ

T.C.
ULUSİCRA DAİRESİ
2021/14 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:
Bartın İl, Ulus İlçesi KALDIRIM mah. 214 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu
Bağımsız Bölüm 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAAT ALANI 70 m2, 1 SALON 2 ODA,1 MUTFAK ,
1 BANYO1 WC 1 ANTREOLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. .
Yüzölçümü : 70 m2
Arsa Payı : 70/598
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/08/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ULUS ADLİYESİ DURUŞMA SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Ulus İlçesi KALDIRIM mah. 214 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu
Bağımsız Bölüm 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAAT ALANI 86 m2, 1 SALON 2 ODA 1 BANYO1 WC
1 ANTREOLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. ZEMİN TERASI BULUNMAKTADIR.
Yüzölçümü : 86 m2
Arsa Payı : 86/598
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/08/2021 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : ULUS ADLİYESİ DURUŞMA SALONU -
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Ulus İlçesi KALDIRIM mah. 214 Ada, 1 Parsel,5 Nolu
Bağımsız Bölüm 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAAT ALANI 109m2, 1 SALON 2 ODA1 MUTFAK , 1
BANYO1 WC 1 ANTREOLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. 2 BALKON BULUNMAKTADIRBULUNMAKTADIR.
Yüzölçümü : 109 m2
Arsa Payı : 109/598
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/08/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : ULUS ADLİYESİ DURUŞMA SOLONU
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Ulus İlçesi KALDIRIM mah. 214 Ada, 1 Parsel,6 Nolu
Bağımsız Bölüm 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞAAT ALANI112m2, 1 SALON 2 ODA1 MUTFAK , 1
BANYO1 WC 1 ANTREOLARAK İNŞA EDİLMİŞTİR. 2 BALKON BULUNMAKTADIRBULUNMAKTADIR.
Yüzölçümü : 112 m2
Arsa Payı : 112/598
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 310.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 26/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : ULUS ADLİYESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2021/14 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Resmi
ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1406725)