BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/184 Esas
Mahkememizin 28/06/2021 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereği; 1-Davacıların
KONKORDATO TALEBİNİN KABULÜ İLE
Davacılar Ali Haydar Subaşı, Yakup Morgil, Akasya Ayakkabı San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Birleşen Önder
Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve Subaşı Tüketim Malları Tic. Ltd. Şti.)konkordato projesinin
İİK 305 ve 306 maddesi gereğince TASDİKİ ile,
Konkordato projesi kapsamında borçlarının konkordatonun tasdikinden itibaren 31/10/2021 tarihinde
başlamak ve yılda 2 defada ödenmek kaydıyla toplam 15 taksitte 8 yıl içinde borçların tamamının
31/10/2028 tarihine kadar ödenmesine,
2-Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 28/06/2021tarihi itibari ile SON
VERİLMESİNE,
3-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli
gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Mali Müşavir Dursun Yaman'ın tasdik
karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,
4-Kayyım tarafından borçluların işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini
muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor SUNULMASINA,
5-Kayyıma aylık 4.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek
ücretin konkordato talep eden davacı şirket ile davacılar tarafından KARŞILANMASINA,
6-Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297.
Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun TESPİTİNE,
7-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile KALDIRILMASINA,
8-İİK 308/b maddesi uyarınca depo kararı verilmesine ve bu nedenle dava açmaları için 1 aylık süre
verilmesine YER OLMADIĞINA, dair karar verildiği ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1405884)