Ulus orman personeline tatbikat

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik İş Güvenliği ve üretim ve standardizasyon eğitimi tatbikatı yapıldı.

Ulus orman personeline tatbikat

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik İş Güvenliği ve üretim ve standardizasyon eğitimi tatbikatı yapıldı. İç denetleme faaliyetleri kapsamında Ulus Emirce Orman Emval Deposunda yapılan eğitim tatbikata; İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü, Ulus Orman İşletme Müdürü, Orman İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, orman muhafaza memurları, üretim işçileri, kooperatifler ve çalışanlarının katıldı.

Koruyucu elbise vurgusu

Tatbikatta orman İçerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda öncelikle iş güvenliği tedbirlerini alarak koruyucu elbiselerin mutlaka kullanılması gerektiği ve alınan tedbirlerin hayat kurtardığı vurgulandı.  Üretimle ilgili konularda ise; damgada dikkat edilecek hususlar, standartlara uygunluk, kaliteli ve sınıf emval üretimi, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi, piyasanın istek ve talepleri de dikkate alınıp standardizasyona da dikkat edilerek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak anlatıldı.