Türk Sağlık Sen'de bütçe memnuniyetsizliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle ilgili açıklamada bulunan Türk Sağlık Sen Bartın Şubesi Başkanı Besim Coşkun, hazırlanan teklifin beklentiyi karşılamadığını ifade ederek yüzde 58 maaş zammı istedi.

Türk Sağlık Sen'de bütçe memnuniyetsizliği

Türk Sağlık Sen Bartın Şubesi Başkanı Besim Coşkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bütçe teklifinin beklentiyi karşılamadığını ifade eden Başkan Coşkun,  “2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine baktığımızda, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır. 85 milyon vatandaşımızın önümüzdeki yıldaki gelirlerinin, ödeyeceği vergilerin ve diğer bütün harcama ve giderlerin tespit edileceği Bütçe görüşmelerinde alınacak kararlar bütün vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Bütçe, üretilen mal ve hizmetlerin içinden ne kadarının kamu adına kullanılacağını ve bu harcamaların hangi alanları içereceğini belirler. Bu bakımdan bütçe tüm milletimize aittir ve sonuçları itibarı ile hayati bir öneme sahiptir. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine baktığımızda, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz” dedi.

“Rakamlar adalet temeline oturmuyor”

TCMB’nin 2024 yılına ilişkin TÜFE hedefi yüzde 36 iken kamu görevlilerine kümülatif yüzde 26,5 zam öngörülmüştür. Bu kararın uygulanması durumunda hedeflere ulaşılsa bile memur ve emeklilerin maaşlarının en az yüzde 10 oranında erimesi söz konusu olacaktır. Buna karşın devlet alacaklarına uygulayacağı artış oranını yüzde 58,46 olarak belirlemiştir. Yani kamu, çalışanlarına yüzde 26,5 ama kendi alacaklarına yüzde 58,5 zam yapacaktır. Bütün bu rakamlar, 2024 yılı bütçesinin adalet temeline oturmadığını ortaya koymaktadır.

“3600 ek gösterge hayata geçmedi”

3600 ek göstergenin de hayata geçirilmediğine dikkat çeken Besim Coşkun şöyle devam etti:

“Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. 2023 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına tek mecra Merkezi Yönetim Bütçesi olarak görülmektedir. TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunları en aza indirilmelidir. Bu çerçevede enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 TL’lik ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dâhil edilmesi sağlanmalıdır.

“Tek kalem maaş uygulaması hayata geçmeli”

Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600’e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir.  Bunların yanı sıra sağlık çalışanlarının ücret politikası yeniden düzenlenmeli tek kalem maaş uygulaması hayata geçmelidir. Çalışanlar aybaşında ne kadar ücret alabileceklerini öngörmelidirler. Ekonomik kayıplarının telafisi içinde öncelikli olarak taban ve teşvik ücretlerinin arttırılması için çalışmalar yapılmalı, nöbet ücretleri, giyim yardımları gibi ödemeler günümüz şartlarına uygun bir seviyeye çekilmelidir.

“Beklentilere cevap verecek bütçe hazırlanmalı”

Bütçeler, milletimizin yıl içinde ürettiği mal ve hizmet değerlerinin ne şekilde harcanacağını ortaya koyan önemli metinlerdir. Ülkemizin her köşesinde deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarf eden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın  beklentilerine cevap verecek bir bütçe hazırlanması hepimizin arzusudur. Beklentimiz, milletvekillerimizin büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini memnuniyet verici şekilde TBMM’den geçirmesi yönündedir.”