TTK Nitelikli personel alacak T

ürkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli eleman alımı yapacak

TTK Nitelikli personel alacak T

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü 34 nitelikli eleman alımı yapacak. 2022 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere tabloda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 12/12/2022 - 16/12/2022 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacaktır. Başvuracak adayların; başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞE ALINACAK İŞÇİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI: 

-GEMİCİ ( 11 kişi) Lise ve Dengi Okullardan mezun olmak, Kurumumuzun Deniz İşyerlerinde çalıştırılacak olup, başvuracak adayların GEMİCİ EHLİYETİNE, S.T.C.W. BELGESİNE ve GEMİ ADAMI SAĞLIK BELGESİNE sahip olmaları ve bu belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl daha GEÇERLİLİK SÜRESİ OLMASI gerekmektedir.

-DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIMCISI (8 kişi) Lise ve Dengi Okulların; Makine, Tesviye, Tesviyecilik, Torna, Tornacılık, Torna Tesviye bölümlerinden, MAKİNE TEKNOLOJİSİ Alanının sadece Makine Bakım Onarımcısı dalından, ya da RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI Raylı Sistemler, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi dalından mezun olmak Kuradan asıl olarak çıkan adaylardan, (Eğer sıra gelirse yedek adaylardan da) Kurumumuz Beden Gücü Yönergesine göre yaptırılacak ilk işe giriş sağlık muayenesinin yanında ayrıca PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU istenecektir.

-TREN MAKİNİSTİ ( 3 kişi)Lise ve Dengi Okulların; Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel), Motorculuk bölümünden veya MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI'nın sadece İş Makineleri dalından ya da RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI Raylı Sistemler, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi dalından mezun olmak Kuradan asıl olarak çıkan adaylardan, (Eğer sıra gelirse yedek adaylardan da) Kurumumuz Beden Gücü Yönergesine göre yaptırılacak ilk işe giriş sağlık muayenesinin yanında ayrıca PSĠKOTEKNĠK DEĞERLENDĠRME RAPORU istenecektir.

-GEMİ MAKİNE KONTROLÖRÜ (3 kişi) Lise ve Dengi Okullardan mezun olmak Kurumumuzun Deniz İşyerlerinde çalıştırılacak olup, başvuracak adayların en az SINIRLI BAŞ MAKİNİST EHLİYETİNE,  S.T.C.W. BELGESİNE ve GEMİ ADAMI SAĞLIK BELGESİNE sahip olmaları ve bu belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl daha GEÇERLİLİK SÜRESİ OLMASI gerekmektedir.

-RAYLI SİSTEM ARAÇLARI MEKANİK BAKIM ve ONARIMCISI (2 kişi) Lise ve Dengi Okulların; Motor, Motor (Benzinli), Motor (Dizel), Motorculuk bölümünden veya MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI'nın sadece İş Makineleri dalından mezun olmak

-KUVVETLİ AKIM TESİSATÇISI (2kişi) Lise ve Dengi Okulların; Elektrik, Elektrikçilik, Elektrik - Elektronik bölümlerinden veya ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak, Bu işçiler kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 15-35 Kv Yüksek Gerilim tesislerinde çalıştırılacak olup Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan KUVVETLİ AKIM TESİSLERİNDE YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA İZİH BELGESİNE (EKAT) sahip olması gerekmektedir.

-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ (2 kişi) Lise ve Dengi Okulların; Elektrik, Elektrikçilik, Elektrik Elektronik bölümünden veya ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak

-NUMUNECİ-MADEN OCAĞI (3 kişi) Lise ve Dengi okulların; Kimya, KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI Kimya Laboratuvarı, Kimya Proses dalından mezun olmak

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1097118/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-turkiye-taskomuru-kurumu-34-nitelikli-eleman-alimi-yapacak