T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2018/250 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER             : Bartın ili.Merkez ilçe. Akpınar köyü
MEVKİİ                 :
PAFTANO                :
ADA NO                 :117
PARSEL NO                 :12
VASFI                    :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                :2.623,28 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI         : FATMA SEVİM, HALİL SEVİM, MÜNEVVER KÜÇÜK                             NURİ SEVİM. HATİCE KARABAŞ.                                     ÖMÜR Z (BABA ADI AHMET)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/250 Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşması 18/01/2019 tarih ve saat10:30’a bırakılmıştır. 
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/10/2018
                                        BV:2018/386