T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2018/246 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER             : Bartınili.Merkez ilçe. Akpınar köyü
MEVKİİ                 :
PAFTANO                :
ADA NO                 :117
PARSEL NO                 :15
VASFI                    :
YÜZÖLÇÜMÜ                :
MALİKİN ADI VE SOYADI         : 1-PEMBE CAMCI T.C.24077700120 MİRASÇILARI
                    2-HÜSEYİN CAMCI T.C.24074700284 MİRASÇILARI
                    3-RASİM CAMCI T.C. 24071700348 MİRASÇILARI
                    4-CEMİLE ÖZENCİ T.C19382856518 MİRASÇILARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/246 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/2018
                                        BV:2018/382