T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/249 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : Bartınili.Merkez ilçe. Akpınar köyü
MEVKİİ                    :Hacıoğlu Mevkii
PAFTA NO                :
ADA NO                :116
PARSEL NO                :184 parsel
VASFI                    :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ                : 11.865,77 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI         : 1- NURİ SEVİM, HALİL SEVİM, FATMA SEVİM,                             MÜNEVVER KÜÇÜK, HATİCE KARABAŞ,                                 SAADET CAMCI, ÖMÜR GÜCÜLÜ (BABA ADI AHMET),                         RASİM CAMCI-BARTIN,HÜSEYİN CAMCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/249 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşmanın 18/01/2019 tarih ve saat 10:40’a bırakılmıştır 
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/10/2018
                                        BV:2018/385