T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : Bartınili.Merkez ilçe. Akpınar köyü
MEVKİİ                 :Köyyeri Mevkii
PAFTA NO                :
ADA NO                : 116
PARSEL NO                : 168
VASFI                    :
YÜZÖLÇÜMÜ                :
MALİKİN ADI VE SOYADI         : ASIM AKÇA,FADİME AKÇA, MUSTAFA AKÇA,                             ÖMER AKÇA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/248 Esas Esas sayısında dava açılmıştır 
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/10/2018
                                        BV:2018/384