T.C. BARTIN 1. ASLİY E HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 1. ASLİY E HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN 
T.C. BARTIN 1. ASLİY E HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/487 Esas
    KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER               : BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAM ALTI KÖYÜ.
MEVKİİ                          : YUKARI KÖY
ADA NO                   : 101
PARSEL NO                   : 24
VASFI                       : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                         : 36.816,60
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER               : BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAMALTI KÖYÜ,
MEVKİİ                           : YUKARIKÖY
ADA NO                   : 101 
PARSEL NO                       : 25
VASFI                       : DİREK YERİ
YÜZÖLÇÜMÜ                       : 43,30
MALİKİN ADI VE SOYADI            :1- AHMET KARA
                        2- EYÜP YİRMİ BEŞ
                        3- HAVA GÜNEŞ
                        4- İRFAN KARA
                         5- MEHMET YILDIZ
                        6- RAHMİ YİRMİBEŞ
                        7-YAŞAR K ARA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                    : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA/ŞUBE            : VAKIFLAR BANKASI BARTIN ŞUBESİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ    :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/487 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 10/01/2019 günü saat 10:20’ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/10/2018
                                           BV:2018/363