T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/488 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : BARTIN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKPINAR KÖYÜ
ADA NO                : 121
PARSEL NO                : 16
VASFI                    :TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                : 4300.47 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 
                    1-HÜSEYİN  ALP
                    2-İBRAHİM ALP
                    3-MİNİRE ERK AN
                    4-OSMAN ALP
                    5-SALİHA GÜNAYDIN
                    6-AYŞE     ENDOGAN
                    7-HASAN ALP
                    8-NEBİLE ALP
                    9-HANİFE SUBAŞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ             Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/488 Esas sayısında dava açılmıştır 
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2018
                                        BV:2018/364