T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2018/491 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER             :BARTIN İLİ,MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR KÖYÜ
MEVKİİ                 :ORTAKÖY
ADA NO                 :101
PARSEL NO                 :21
VASFI                    :TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                :19.680,88 
MALİKİN ADI VE SOYADI         : ŞAHİN AYDIN 
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA/ŞUBE         : VAKIFLAR BANKASI BARTIN ŞUBESİ 
KAMULAŞTIRMANIN VE 
BELGELERİN ÖZETİ            :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/491 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 10/01/2019 günü saat 10:15'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/10/2018
                                        BV:2018/367