T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

İLAN

T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
ESAS NO: 2018/489 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER            :BARTIN İLİ, MERKEZİLÇESİ, AKPINAR KÖYÜ
MEVKİİ                    : HACI KÖY
PAFTA NO                :
ADA NO                : 121
PARSEL NO                : 21
VASFI                    : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ                : 10.090,28
MALİKİN ADI VE SOYADI        : 1-ALİ GÖKÇEN
                      2-AYŞE GÖKÇEN
                      3-FATİ ARSLAN
                      4-FATMA GÖKÇEN
                      5-HALİL GÖKÇEN
                      6-MUSTAFA GÖKÇEN
                      7-TAMAME GÖKÇEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA/ŞUBE         : VAKIFLAR BANKASI BARTIN ŞUBESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGE! ERİN ÖZETİ :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/489 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 10/01/2019 günü saat 10:15*e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/10/2018
                                        BV:2018/365