T.C. BARTIN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/157 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER             : BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇUKURBÜK KÖYÜ
ADA NO                : 106
PARSEL NO                : 254
VASFI                     :
MALİKİN ADI VE SOYADI        : 1-AHMET YILDIZ-Ahmet çocuğu
                    2-MEHMET İLİŞİK-Osman çocuğu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                 : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ANKARA
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ             : Davacı idarece Bartın -Amasra ayr. Aydınlar Yolu arası yol yapım ve emniyet sahası yapımı nedeniyle kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda vasıfları belirtilen taşınmazın üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti, idare adına tapuya tescili ve yol olarak terkini. Kamu Yararı Kararı, kamulaştırma planı Tapu Kaydı, Çaplı Kroki, Bedel Tespit Raporu, Pazarlığa çağrı bildirimi, anlaşmazlık tutanağı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın irtifak bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/157 Esas sayısında dava açılmış olup duruşma tarihi 21/09/2021 günü saat 12:10'a bırakılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                         (Basın 1414579)