T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/15 SATIŞ
DÜZELTME İLANI
26/08/2021 tarihli Bartın Hergün Gazetesinde Bartın SHM.si Satış Memurluğunun 2021/15 satış sayılı
dosyasına ait taşınmazın açık artırma ilanının yayımlandığı, ancak ilan başlığında dosya numarasının
2021/17 olarak yanlış yazıldığı anlaşılmakla;
26/08/2021 tarihli Bartın Hergün Gazetesinde yayınlanan taşınmaz açık artırma ilanında 2021/17
satış olarak yazılan dosya numarasının 2021/15 satış olarak düzeltildiği hususu ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1446977)