T.C. BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2021/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Bartın ili Merkez ilçesi Kayadibiçavuş Köyü
ADA NO :105
PARSEL NO :47
VASFI :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :4.922,24 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :CEMİL SARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/135 Esas
sayısında dava açılmış olup duruşması 05/11/2021 gününe bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1445862)