T.C.  BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.  BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. 
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO            : 2021/89 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        : Bartın ili Merkez ilçesi, Şarköy Köyü
ADA NO             :125
PARSEL NO              :22
VASFI                 :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ             :5.213,58
MALİKİN ADI VE SOYADI     : RÜSTEM KESKİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI             : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/89 Esas Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 07/06/2021 gününe bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                         (Basın 1365548)