T.C.  BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.  BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. 
BARTIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO            :2021/84 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER        :Bartın ili Merkez ilçesi Şarköy Köyü
ADA NO            :130
PARSEL NO            :75
VASFI                : Ahşap Ev ve Samanlık ve Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ            :5.563,64 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI    :İSMAİL KESKİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI            :DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/84 Esas sayısında dava açmış olup duruşması 07/06/2021 gününe bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                        (Basın 1365556)