T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2021/477 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BARTIN İLİ TOPLUCA KÖYÜ
ADA NO : 118
PARSEL NO : 19
YÜZÖLÇÜMÜ :6563,67 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI 1- ABDULLAH A- Hasan oğlu
2- ABDULLAH GÜMÜŞ-Hatice oğlu
3- ADİL ALTAN-
4- ALİ MUAMMER ALTAN-
5- AYŞE ACAR-(Ölü)
6- FATMA ACAR- Bekir Kızı
7- FATMA ALTAN-Ölü
8- HACER ERBİL-Ölü
9- HASAN GALİP ALBAYRAK- Yusuf Cemal Oğlu
10- MELİHA KALAFAT-
11- MUSTAFA ALTAN-Ölü
12- MÜRÜVVET TEPİK-Ölü
13- MÜZEYYEN TEMELTAŞ-Ölü
14- NEZAHAT ALTAN-
15- SAADET HALICI- Naciye Kızı
16- SERVET ALTAN-
17- ZEYNEP BABÜR-Ölü
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/477 Esas
Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1473342)