2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/478 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Bartın ili, Merkez ilçesi, Topluca köyü,
ADA NO : 118
PARSEL NO : 98
MALİKİN ADI VE SOYADI : Havva Sinoplu, Fatma Şahin, Gülsüm Erdemir
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/478 Esas
sayısında dava açılmıştır. Duruşması 22/11/2021 tarihine atılıdır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1472020)