T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2021/340 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü,
MEVKİİ :Meydan Mevkii
PAFTA NO :
ADA NO :106
PARSEL NO :217
VASFI:yol
YÜZÖLÇÜMÜ :382,68
MALİKİN ADI VE SOYADI: Döndü Kılıç, Halil Bulut, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Zeliha Bulut
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Karayolları Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/340 Esas
Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 12/08/2021 günü saat 11: 30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1408905)