T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2021/337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :BARTIN MERKEZ ÇUKURBÜK KÖYÜ 106 ADA 263
PARSEL
MALİK ADI VE SOYADI: 1- DURMUŞ ÖZDEMİR-21251794494 - (Müteveffa)
2- RUKİYE ÖZDEMİR-21230795122 - (Müteveffa)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve
niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından
mahkememizin 2021/337 Esas sayısında dava açılmış olup, duruşması 08/10/2021 günü saat 9:50 a
bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1408991)