T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/241 Esas

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/241 Esas

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/241 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BARTIN MERKEZ ŞARKÖY KÖYÜ 130 ADA 21 PARSEL
VE 138 ADA 84 PARSEL
MALİK ADI VE SOYADI : 1- RECEP ÖZCAN
2- SABAHATTİN ÖZCAN
3- ŞİNASİ ÖZCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle
cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare
tarafından mahkememizin 2021/241 Esas sayısında dava açılmış olup, duruşması 30/06/2021 günü
saat 10:50'ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/04/2021
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1383278)