T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/229 Esas

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/229 Esas

T.C.
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/229 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :BARTIN MERKEZ ŞARKÖY KÖYÜ115 ADA 50 PARSEL ve
131 ADA 2 PARSEL
MALİK ADI VE SOYADI :1- CEYHUN AKDUMAN
2- MEHMET AKDUMAN
3- NAFİYE AKDUMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/229 Esas
sayısında dava açılmış olup, duruşması 30/06/2021 günü saat 10:20'ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın 1383231