T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                    :2021/236 Esas

T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                    :2021/236 Esas

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                    :2021/236 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER                :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                    :125
PARSEL NO                    :9
VASFI                        :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI            :Pakize Keskin, Lütfi Keskin, Ziynel Keskin,                             Şaziye Hepkaya, Nezahat Boyacı, DSİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                    :DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ                :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/236 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                         (Basın 1373007)