T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/174 Esas

T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ESAS NO                :2021/174 Esas

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                :2021/174 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                :130
PARSEL NO                :84
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI        :Alaattin Keskin, Ayşe Keskin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ            :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/174 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                    (Basın 1372731)