T.C.   BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/220 Esas

T.C.   BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/220 Esas

T.C. 
 BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                :2021/220 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                :115
PARSEL NO                :40
VASFI                    :İki katlı kargir ev ve samanlık ve bahçe
MALİKİN ADI VE SOYADI        :Yaşar Akduman
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ            :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/220 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                    (Basın 1372901)