T.C. BARTIN  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BARTIN 
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO :2019/383 Esas
Bartın ili Merkez ilçesi , Köyyeri Köyü, Ellibaş Düzü Mevkii, 108 ada, 86 parsel sayılı parsel numarası altında tahdit ve tesbiti yapılarak tapulama dışı bırakılan gayrimenkullerde hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK'nın 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.29/06/2022
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                   (Basın1655921)